Hoppa till huvudinnehåll
Pojke med cykelhjälm på cykel med stödhjul - cyklar på väg.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet skapar vi tillsammans! Att samspela och visa hänsyn för varandra i trafiken är därför väldigt viktigt.

Flens kommun arbetar för att samtliga trafikanter, cyklister och gångare ska vara säkra och känna sig trygga när de färdas på vägar, gator och trottoarer i Flens kommun.

Det viktigaste är att sänka hastigheten och ha ögonkontakt med övriga trafiken. Här kan du också läsa om andra faktorer som kan ha inverkan på trafiksäkerheten och åtgärder som gör att säkerheten för medtrafikanter och gångare höjs.

Synlig i mörker

Under den mörkare årstiden är det livsviktigt att tänka på att du syns i trafiken både när du går, cyklar eller kör ett fordon.

Att använda reflexer är nödvändigt för att du ska synas på platser där vägbelysningen inte är tillräcklig eller kanske saknas.

Att du ska vara synlig i mörkret räcker inte bara med reflexer. Kör du cykel är du enligt lagen tvungen att ha fungerande cykelbelysning både fram och bak i kombination med reflexer.
Även alla andra typer av fordon ska ha fungerande belysning för att vara synliga i trafiken. Om man får stopp på bilen utefter en väg och inte kan flytta på den använder man bilens varningsblinkers och varningstriangel för att göra andra trafikanter uppmärksamma på det stillastående fordonet.

Mer information & kontakt

Ulrica Ekström
Projektledare

Tel: 0157-43 02 73
E-post

Besöksadress: Sveavägen 2
Postadress: Flens kommun
642 81 Flen

NTF Sörmland

Trafikverket

Sveriges kommuner och landsting

Väg- och transportforskningsinstitutet

SIKA


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.