Hoppa till huvudinnehåll
Urklippta pappersfigurer

Trygg i Flen

Flens kommun ska vara en trygg plats att bo, leva och verka i.

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. För att nå framgång behöver flera aktörer samverka, såväl kommun, polis, civilsammhället och ideella krafter.

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att förebygga brott och öka tryggheten inom Flens kommun.

EST – Effektiv Samordning för Trygghet

Flens kommun jobbar enligt metoden EST som innebär att man har veckovisa avstämningar och samlar in information kring trygghetsläget runtom i kommunen. Här deltar såväl kommunala verksamheter som skolor, fritidsgårdar, hemtjänst och öppenvård men även bostads- och fastighetsbolag och privata aktörer som friskolor, fastighetsförvaltare, näringsidkare och migrationsverket.

Utifrån de aktuella lägesbilderna kan man planera för kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Lägesbilderna utgör även underlag för hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet prioriteras och planeras.

Några av de arbeten som Flens kommun driver, är delaktiga i eller stöttar är:

  • Trygghetsvandringar
  • Platssamverkan
  • Trygg Vuxen
  • Grannsamverkan
  • Nattvandring

Dessa kan ni hitta och läsa mer om i menyn till vänster.

Har du förslag eller vill du på något sätt vara delaktig i det förebyggande arbetet? Kontakta kommunens brottsförebyggande samordnare jessica.ekermann@flen.se

Medborgarlöften

Varje år tas ett medborgarlöfte fram av Flens kommun och Polismyndigheten. Medborgarlöftet har sin grund i en gemensam lokal lägesbild som bla tagits fram genom EST-metoden, trygghetsvandringar, trygghetsmätningar, Polisens medarbetardialog och brottsstatistik.

Det senaste medborgarlöftet hittar du här

Samverkansöverenskommelse

I juni 2023 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Flens kommun. Med utgångspunkt i en gemensam lägesbild framtagen med kunskapsbaserade arbetsmetoder ska kommun och polis planera och utföra gemensamma trygghetsskapande- och brottsförebyggande insatser med målet att skapa en trygg och säker kommun.

Samverkansöverenskommelsen hittar du här

 

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2023-06-20 11:10:09

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02