Hoppa till huvudinnehåll

Foto:Lars Dahlgren/Splitz © nattvandring.nu

Nattvandring

Nattvandring är dels en förebyggande åtgärd vid riskhelger och tillställningar då ungdomsfylla ofta förekommer. Men det är även en insats för att skapa en trygg och säker kommun generellt. Nattvandring minskar våld, olyckor, skadegörelse, narkotika- och alkoholbruk.

Vad gör nattvandrarna?

Nattvandring handlar inte om att spionera på ungdomar. En nattvandrare är varken polis, väktare eller någon social myndighet utan helt enkelt vuxna som vågar vara vuxna och bry sig om och vill bidra med en trygghare tillvaro för barn och ungdomar. Nattvandrarna rör sig på platser där ungdomar samlas och hjälper till om det behövs. Det kan handla om att plåstra om, låna ut telefonen, skjutsa hem eller bara prata med ungdomarna.

Nattvandringsgrupper

I orterna Hälleforsnäs, Flen och Malmköping finns nattvandrargrupper som tecknat avtal med stiftelsen Nattvandring.nu.

Lokala samordnare

Flen

Just nu finns ingen organiserad nattvandring i Flens tätort.
Är du intresserad av att vara med och starta upp en grupp? Kontakta jessica.ekermann@flen.se

Hälleforsnäs

Kontaktperson och samordnare för nattvandringen i Hälleforsnäs är Marina Carlsson.
e-post: bruksvandrarna@nattvandring.nu
tel:  073-622 79 50

Malmköping

Kontaktperson och samordnare för nattvandringen i Malmköping är Pernilla Andersson.
e-post: malmkoping@nattvandring.nu
tel: 070-304 30 07

Följ med ut och nattvandra!

Vill du vara med och skapa en trygg tillvaro för våra barn och ungdomar? Vill du minska våld och skadegörelse? Vill du skapa en trygg kommun för alla?

Nattvandrargrupperna i kommunen behöver hjälp av fler frivilliga. Det kan räcka att du deltar 2-3 gånger per halvår. Ju fler nattvandrare desto bättre. Om du är intresserad av att vara med eller vill veta mer kan du kontakta samordnare för nattvandrargrupperna i Flens kommun för mer information. Du kan också läsa mera på nattvandrarnas hemsida Nattvandra
Vad gör en nattvandrare? En nattvandrare är varken polis, väktare eller någon social myndighet utan helt enkelt vuxna som vågar vara vuxna och bry sig om och vill bidra med en tryggare tillvaro för barn och ungdomar. Nattvandrarna rör sig på platser där ungdomar samlas och hjälper till om det behövs. Det kan handla om att plåstra om, låna ut telefonen, skjutsa hem eller bara prata med ungdomarna.

Läs mer om nattvandrarna på www.nattvandring.nu eller kontakta oss på info@nattvandring.nu eller tel: 08-50 66 55 80 (vardagar 09.00-17.00)

Hjälp till att nattvandra!

Nattvandrargrupperna i kommunen behöver hjälp av fler frivilliga. Det kan räcka att du deltar 2-3 gånger per halvår. Ju fler nattvandrare desto bättre.

Om du är intresserad av att vara med eller vill veta mer kan du kontakta oss på

e-post: jessica.ekermann@flen.se

eller

e-post: info@nattvandring.nu

tel: 08-50 66 55 80 (vardagar 09.00-17.00)

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2023-01-13 11:45:43