Hoppa till huvudinnehåll
Mörk park upplyst av lykta

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka miljön de lever i. Målet är att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Metoden utvecklades i början av 2000-talet i Göteborg och har sedan dess spritt sig till stora delar av landet.

Syfte

Vandringens syfte är att identifiera och åtgärda platser som upplevs otrygga eller bedöms vara osäkra. Dessa upptäckter görs i samverkan mellan olika verksamheter och i dialog med invånare som bor i och känner till det berörda området. Trygghetsvandringar gör också att människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Synpunkter och förslag på åtgärder skall sedan förmedlas till berörda beslutsfattare.

Fyra perspektiv

Under en trygghetsvandring tittar man på miljön utifrån fyra perspektiv:

  1. Skötsel och underhåll
  2. Bebyggelsen och anläggningars utformningar
  3. Stadsplaneringens utformning
  4. Det mänskliga livet (sociala problem)

Mer konkret studerar man till exempel buskage, belysning, tillgänglighet, utsmyckning, klotter, skadegörelse, gångtunnlar, lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser mm.

Deltagare

Det är de boende och verksamma i området som har den största kunskapen om sin närmiljö. Lokalkännedomen gör att man vet vilka platser som upplevs som trygga respektive mindre trygga och varför det är så. Den kunskapen är ovärderlig vid förändringar i stadsdelar och bostadsområden.Det är viktigt att de som går vandringen är en blandad grupp sammansatt av olika åldrar, kön och bakgrund. Att flera av kommunens verksamheter och frivilligorganisationer är representerade är också betydelsefullt t.ex kommunens förvaltningar, politiker, polis, räddningstjänst, näringsliv,handikappförbund, pensionärsråd, skola nattvandrare mm.

Nedan hittar du dokumentation från tidigare trygghetsvandringar på respektive ort.

Trygghetsvandring i Flens centrum

Som grund till den första trygghetsvandringen i Flens tätort låg en enkätundersökning som visade på att invånarna känner sig otrygga på vissa utpekade platser exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen. I september 2009 initierade därför kommunen tillsammans med polisen så kallade trygghetsvandringar. Syftet med denna metod är att öka invånarnas upplevda trygghet genom att identifiera platser och orsaker till vad som skapar otrygghet.

Läs dokumentation här:

 

 

Trygghetsvandring i Hälleforsnäs

Som grund till den första trygghetsvandringen i Flens tätort låg en enkätundersökning som visade på att invånarna känner sig otrygga på vissa utpekade platser exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen. I september 2009 initierade därför kommunen tillsammans med polisen så kallade trygghetsvandringar. Syftet med denna metod är att öka invånarnas upplevda trygghet genom att identifiera platser och orsaker till vad som skapar otrygghet.

Läs dokumentation här:

 

Trygghetsvandring i Malmköping

Som grund till den första trygghetsvandringen i Flens tätort låg en enkätundersökning som visade på att invånarna känner sig otrygga på vissa utpekade platser exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen. I september 2009 initierade därför kommunen tillsammans med polisen så kallade trygghetsvandringar. Syftet med denna metod är att öka invånarnas upplevda trygghet genom att identifiera platser och orsaker till vad som skapar otrygghet.

Läs dokumentation här:

 

Trygghetsvandring Sparreholm

Som grund till den första trygghetsvandringen i Flens tätort låg en enkätundersökning som visade på att invånarna känner sig otrygga på vissa utpekade platser exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen. I september 2009 initierade därför kommunen tillsammans med polisen så kallade trygghetsvandringar. Syftet med denna metod är att öka invånarnas upplevda trygghet genom att identifiera platser och orsaker till vad som skapar otrygghet.

Läs dokumentation här:

 

 

 

Trygghetsvandring i Bettna

Som grund till den första trygghetsvandringen i Flens tätort låg en enkätundersökning som visade på att invånarna känner sig otrygga på vissa utpekade platser exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen. I september 2009 initierade därför kommunen tillsammans med polisen så kallade trygghetsvandringar. Syftet med denna metod är att öka invånarnas upplevda trygghet genom att identifiera platser och orsaker till vad som skapar otrygghet.

Läs dokumentation här:

 

Trygghetsvandring i Mellösa

Som grund till den första trygghetsvandringen i Flens tätort låg en enkätundersökning som visade på att invånarna känner sig otrygga på vissa utpekade platser exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen. I september 2009 initierade därför kommunen tillsammans med polisen så kallade trygghetsvandringar. Syftet med denna metod är att öka invånarnas upplevda trygghet genom att identifiera platser och orsaker till vad som skapar otrygghet.

Läs dokumentation här:

 

Trygghetsvandring i Vadsbro

Som grund till den första trygghetsvandringen i Flens tätort låg en enkätundersökning som visade på att invånarna känner sig otrygga på vissa utpekade platser exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen. I september 2009 initierade därför kommunen tillsammans med polisen så kallade trygghetsvandringar. Syftet med denna metod är att öka invånarnas upplevda trygghet genom att identifiera platser och orsaker till vad som skapar otrygghet.

Läs dokumentation här:

Trygghetsvandring i Skebokvarn

Som grund till den första trygghetsvandringen i Flens tätort låg en enkätundersökning som visade på att invånarna känner sig otrygga på vissa utpekade platser exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen. I september 2009 initierade därför kommunen tillsammans med polisen så kallade trygghetsvandringar. Syftet med denna metod är att öka invånarnas upplevda trygghet genom att identifiera platser och orsaker till vad som skapar otrygghet.

I Skebokvarn hölls den allra första trygghetsvandringen i mars 2019.
Läs dokumentation här:

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om trygghetsvandringar i Flens kommun?

Kontakta oss på
e-post: ortsutveckling@flen.se

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2023-01-31 17:17:54
Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2023-01-31 17:17:54

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02