Hoppa till huvudinnehåll
VMA signal 7 sek signal 14 sek tyst 7 sek signal 14 sek signal

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Om någon allvarlig olycka har inträffat som till exempel något giftigt ämne eller rök har spridits kan kommunen gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten, även kallat VMA. Det är vårt snabbaste varningssystem och för att det ska kunna rädda ditt liv måste du veta vad du ska göra om du hör signalen (det vill säga när det inte är test)!

Fakta

VMA står för Viktigt meddelande till allmänheten och är ett varningssystem för att snabbt kunna nå många. Exempel på tillfällen när varningen kan rädda liv är vid gasutsläpp, stor brand (giftig rök) eller annan allvarlig händelse.

Test

Test av Viktigt meddelande-signalen görs fyra gånger per år. Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då behöver du inte gå in och stänga fönster.

Vad ska du göra när du hör VMA-signalen?

  • Gå inomhus eller stanna inne där du är.
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på lokalradio för information.

Hur låter signalen?

Signalen är en 7 sekunder lång ton följd av 14 sekunders tystnad. VMA-signalen ljuder i minst 2 minuter.

Faran över

När faran är över, eller testet slut, ljuder en 30 till 40 sekunder lång signal. Information ges i radio även vid prov.

VMA är inte bara tutor

Men ett VMA behöver inte alltid vara en signal utan kan också vara ett informationsmeddelande via radio, tv, talat meddelande i telefon, sms och text-tv.

Utveckling av VMA

VMA är under utveckling. VMA kompletteras med att kunna skicka ut varning genom ett talmeddelande till fast telefoni. Detta komplement kom i drift 1 september 2014.

Varning via SMS

Nytt sedan den 1 februari 2015 är att du kan få ett SMS till din mobiltelefon om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar. SOS Alarm har skapat en teknisk plattform för varning via sms och lanserade tjänsten att kunna skicka ut SMS till adressregistrerade mobiltelefoner. Med adressregistrerade mobiltelefoner menas att användaren har ett abonnemang registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplat till abonnemanget. Det nummer som visas på displayen är 010-474 55 00.

Information på andra språk
Information in other languages

Sidansvarig: Kjelle Källström
Senast uppdaterad: 2022-08-09 13:00:07

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kjelle Källström

Räddningschef

0157 - 43 03 11