Hoppa till huvudinnehåll
Kartotek i rödfärgat rrä

Sammanhållen journalföring (NPÖ)

Flens kommuns legitimerade vårdpersonal har börjat ta del av de patientuppgifter som samlats i IT-portalen Nationell Patientöversikt (NPÖ). Införandet sker stegvis inom Flens kommun. I samband med att samtycke efterfrågas överlämnas också en informationsbroschyr.

Vad innebär Sammanhållen journalföring?

Varje vårdgivare, till exempel landstingets mottagningar på sjukhusen och kommunens hemsjukvård, för egna patientjournaler. Patientdatalagen gör det möjligt för kommunens hemsjukvårdspersonal att ta del av dina patientuppgifter oavsett var du vårdats. Att dela patientinformation kallas för sammanhållen journalföring.

Delad patientinformation gör att vårdpersonal lättare kan komma fram till rätt medicinering och rätt behandling, samtidigt som du slipper upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare.

Uppgifterna skyddas från insyn av obehöriga, bara den personal som du har en aktuell patientrelation med får se din journal.

Patientdatalagen ger också dig som patient möjlighet att spärra uppgifter i journaler och, när det finns tekniska lösning för det, kunna få tillgång till dina uppgifter elektroniskt. Om du vill spärra din journal bör en riskbedömning göras tillsammans med dig för att kunna överblicka konsekvenserna av en spärr. Mer om spärrning kan du läsa under Nationell Patientöversikt.

 

Sidansvarig: Johan Holmåsen
Senast uppdaterad: 2015-06-02 18:05:13

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Johan Holmåsen

Utvecklingssekreterare

0157 - 43 03 34