Sjukvård på boenden

På äldreboenden, gruppboenden och på kommunens korttidsavdelning har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Varje enhet har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan har ett nära samarbete med läkare på vårdcentral.