Hoppa till huvudinnehåll

Om du eller din familj behöver stöd och hjälp erbjuder kommunen en rad olika insatser

Stöd till individ och familj

Kommunen erbjuder individuellt anpassade råd, stöd och behandling för både barn, unga och vuxna.

Vi finns till för dig och din familj

Både enskilda personer i olika åldrar och familjer kan någon gång i livet behöva särskilt stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. Det kan gälla rådgivning och stöd för den egna, eller för andras sociala livssituation, exempelvis vid missbruk, våld och konflikter eller vid andra problem som skapar oro.  Ibland behövs fler åtgärder för att få livet ska fungera igen. För de behoven kan du ansöka om hjälp hos kommunen. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra med oss, både som privatperson eller som professionell.

Så kan familjebehandlingen hjälpa er

Kommunen arbetar med lösningsfokuserad familjebehandling, som kan bestå av exempelvis stödjande samtal, praktisk/pedagogisk hjälp i hemmet och individuellt utformat samverkansstöd. Insatserna utförs efter biståndsbedömning, vilket innebär att man först ansöker om hjälpen.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • Samverkan och kartläggning under pågående utredning
  • Krisstöd
  • Umgängesstöd
  • ViNR – samtalsstöd till våldsutsatta samt våldsutövare
  • Trappansamtal / Barnsamtal
  • Föräldrastödsutbildning COPE; Barn-och tonår
  • Nätverksmöten
  • Förebyggande familjestöd på familjecentralen i form av tidiga hembesök och stödjande samtal
  • Serviceinsatser i form av råd och stöd, 3-5 samtal

Insatserna utförs av gruppledare, familjebehandlare och familjestödjare.

Nova stödboende hjälper unga och unga vuxna

Verksamheten är riktad mot ungdomar, ensamkommande och unga vuxna och är en biståndsbedömd insats, vilket innebär att man får ansöka om den. Stödboendet erbjuder ett omfattande stöd under trygga och säkra former. Syftet med insatsen är att den unge får träna och förbereda sig för ett självständigt boende och vuxenliv. Målsättningen är att individen ska kunna klara sin dagliga livsföring, fungera i skola eller annan sysselsättning, kunna hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk och en meningsfull fritid.

Behandlingspedagogerna som arbetar på boendet identifierar behovet av stöd tillsammans med klienten inom olika livsområden och planerar hur stödet ska genomföras, efter uppdrag av ungdomens handläggare på Socialtjänsten.

På Nova stödboende är det nolltolerans mot droger och våld.

Kontakt gällande ansökningar, frågor och stödinsatser

Ring via kontaktcenter och be om att bli kopplad till mottagningstelefonen
Telefon: 0157 – 43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se 

Telefontider
Måndagar klockan 9-12
Tisdagar klockan 13-15
Onsdag klockan 9-12
Torsdag klockan 13-15
Fredag klockan 9-12

Kontaktuppgifter till enhetschefer finner du längst ned på sidan.

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:46:59
Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:46:59

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Elleonor Kjellström

Enhetschef Enheten barn och unga Avdelning Myndighet

0157-43 04 49

Sara Pontén

Tf Enhetschef stöd och behandling. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 03 28

Jimi Caftemo

Enhetschef Enheten vuxna Avdelning Myndighet

0157-43 03 60