Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna och en man med en tonårig flicka och två mindre barn

Stöd till individ och familj

Kommunen erbjuder individuellt anpassade råd, stöd och behandling för både barn, unga och vuxna. Du kan läsa mer i menyn om de olika insatserna och hur du gör för att få hjälp.

Enheten stöd och behandling ligger under avdelningen Barn, unga och vuxna och ansvarar för  verksamheter som är riktade till individer med olika behov.

Nova behandling

Socialnämnden ansvarar för att arbeta förebyggande och för att den enskilde får stöd och vård för att komma ur missbruk. Behandlingsenheten kan erbjuda stöd och hjälp till dig som börjar få eller har problem med alkohol, droger eller spelmissbruk och omfattar områdena missbruk- och beroendeproblematik, medberoende, behov av anhörigstöd, krimprogrammet och ViNR (våld i nära relation). Även ungdomar med psykosocial problematik i enhetens stödboendet kan få hjälp här. Nova behandling är en biståndsbedömd insats, vilket betyder att du ansöker för att få hjälp. Insatserna bygger på hög grad av frivillighet och eget ansvar för det egna förändringsarbetet.

Här arbetar gruppledare, 12 stegs- inriktade alkohol & drogterapeuter, KBT-inriktade alkohol & drogterapeuter samt familjebehandlare med inriktning våld i nära relation.

Barn och familj

Här arbetar man med lösningsfokuserad familjebehandling, exempelvis stödjande samtal, praktisk/pedagogisk hjälp i hemmet och individuellt utformat samverkansstöd. Insatserna utförs efter biståndsbedömning, vilket innebär att man får ansöka om hjälpen.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • Samverkan och kartläggning under pågående utredning
  • Krisstöd
  • Umgängesstöd
  • ViNR – samtalsstöd till våldsutsatta samt våldsutövare
  • Trappansamtal / Barnsamtal
  • Föräldrastödsutbildning COPE; Barn-och tonår
  • Nätverksmöten
  • Förebyggande familjestöd på familjecentralen i form av tidiga hembesök och stödjande samtal
  • Serviceinsatser i form av råd och stöd, 3-5 samtal

Insatserna utförs av gruppledare, familjebehandlare och familjestödjare.

Nova stödboende

Verksamheten är riktad mot ungdomar, ensamkommande och unga vuxna och är en biståndsbedömd insats, vilket innebär att man får ansöka om den. Stödboendet erbjuder ett omfattande stöd under trygga och säkra former. Syftet med insatsen är att den unge får träna och förbereda sig för ett självständigt boende och vuxenliv. Målsättningen är att individen ska kunna klara sin dagliga livsföring, fungera i skola eller annan sysselsättning, kunna hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk och en meningsfull fritid.

Behandlingspedagogerna som arbetar på boendet identifierar behovet av stöd tillsammans med klienten inom olika livsområden och planerar hur stödet ska genomföras, efter uppdrag av ungdomens handläggare på Socialtjänsten.

På Nova stödboende är det nolltolerans mot droger och våld.

Kontakt gällande ansökningar, frågor och stödinsatser

Ring via Kontaktcenter och be om att bli kopplad till mottagningstelefonen
Telefon: 0157 – 43 00 00

Telefontid
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-07-20 13:59:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Linda Ytterdahl

0157-43 10 13

Mia Gustafsson

Enhetschef Utförarenheten, Barn-, unga & vuxna

0157 - 43 03 64