Hoppa till huvudinnehåll

Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Du som vårdar eller stödjer en närstående med långvarig sjukdom eller missbruk och beroende kan behöva stöd för att orka med situationen.

Vem kan få stöd?

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till stöd. Din närstående kan till exempel vara sjuk eller funktionsnedsatt under en längre tid, vara äldre, ha en missbruksproblematik och/eller vara i behov av omsorg.

Med närstående menas en person i familjen, som till exempel en partner, ett barn eller nära släkting. Det kan också vara en nära vän eller en granne. Du kan få stöd även om den som du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig.

Barn och unga kan behöva särskilt stöd

Barn och unga som lever i en familj där en vuxen eller ett syskon är i stort behov av vård eller omsorg kan behöva eget stöd. De ska inte heller behöva vårda sina närstående. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att barn får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen ansvarar bland annat för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Det kommunala anhörigstödet kan ibland ge stöd till barn och unga. Stödet kan också komma från andra delar av kommunen.

Välkommen att kontakta oss för att få mer information!

 

Kontaktuppgifter och mer information

Anhörigkonsulent för äldre- och funktionsnedsättning
Tel: 0157-43 08 02

Anhörigstöd vid missbruksproblematik
Tel: 0157-43 10 13

Du kan även ringa via kontaktcenter
Telefon: 0157 – 43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se

 

Sidansvarig: Helén Persson
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:45:37
Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:45:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jeanette Fältskog

Anhörigkonsulent

0157 - 43 08 02

Linda Ytterdahl

0157-43 10 13