Hoppa till huvudinnehåll

Anhörigstöd för äldre & funktionsnedsättning

Vårdar du en närstående som är sjuk, behöver hjälp eller har en funktionsnedsättning? Att ta hand om en närstående som behöver hjälp i vardagen skänker både glädje och trygghet. Men ibland kan det även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make/maka, förälder, barn, vän eller granne kan själv behöva stöd.

Information om stöd till anhöriga

Du kan på olika sätt få stöd i din anhörigsituation när du vårdar en anhörig med funktionsnedsättning. Stödet kan handla om:

Enskilda samtal
Hembesök
Kontakt med biståndshandläggare
Avlösning genom korttidsplats vid särskilt boende
Avlösning i form av dagverksamhet
Att träffa andra i liknande situation
Att delta i informationsträffar / utbildning
Att få kontakt med föreningar

Kontaktuppgifter och mer information

Anhörigkonsulent Jeanette Fältskog
Tel: 0157-43 08 02
E-post: jeanette.faltskog@flen.se

Sidansvarig: Helén Persson
Senast uppdaterad: 2022-03-11 16:35:47

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jeanette Fältskog

Anhörigkonsulent

0157 - 43 08 02