Hoppa till huvudinnehåll
Pecemärke inristat i träskiva

Insatser mot våldsbejakande extremism

Flens kommun arbetar för att motverka våldsbejakande extremism.

Vad är våldsbejakande extremistmiljö?

En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter”

Säkerhetspolisen (2019) följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige: den autonoma miljön, vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön.

Har du frågor eller funderingar?

Vid akuta fall eller misstanke om brott, kontakta polisen, tel 112.

Vid frågor av mindre akut karaktär, kontakta kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism

Denise Karlsson
Tel 0157- 43 00 31