Hoppa till huvudinnehåll
Urklippta pappersfigurer

Barn och Familjeenheten

Barn- och familjeenheten erbjuder ett personligt stöd till dig och din familj när ni under en kortare eller längre tid behöver hjälp att reda ut era problem för klara av vardagen.

Alla kan någon gång drabbas av livskriser, sociala eller personliga problem. Om du eller ni behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du alltid vända dig till oss på utförarenheten. Att få stöd av oss är helt frivilligt, gratis och vi för inga journaler. Vi  kan erbjuda både olika typer av gruppverksamheter och/eller stöd enskilt till dig eller din familj.

Det här kan vi hjälpa till med

  • Att upptäcka svårigheter som skapar problem
  • Om du behöver få råd och stöd i din föräldraroll, i grupp eller enskilt
  • Om du har ett barn eller en ungdom som upplevt separation, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen och är i behov av stöd och av att få träffa andra i liknande situation
  • Om det finns svårigheter i att hantera konflikter, ilska och aggressioner
  • Om det förekommit våld i er familj
  • Om ni som familj drabbats av en kris
  • Att hjälpa er bearbeta och hantera övergrepp, våld eller missbruk

Personalen har tystnadsplikt vilket gäller i samtliga fall med undantag för anmälningsskyldighet.
Vid behov samverkar verksamheten med andra aktörer, exempelvis skola, elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barnhabiliteringen.

Kontakt och mer information

Du kan antingen kontakta familjebehandlingen själv eller på initiativ från socialtjänsten.
För mer information når du oss via Kontaktcenter på telefon: 0157 – 43 00 00,  be att få bli kopplad till mottagningstelefonen.

Telefontid:
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Utanför kontorstid finns social beredskap
Telefon 112

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-08-22 12:40:08

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mia Gustafsson

Enhetschef Enhet stöd och behandling Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 03 64