Hoppa till huvudinnehåll
Två föräldrar som sitter med sina barn i knäet.

Familjecentralen samarbetar kring stödet för blivande vårdnadshavare, barn och deras föräldrar.

Familjecentralen

Familjecentralen rymmer en mängd verksamheter under samma tak; barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande insatser.

Familjecentralen ligger på Storgatan i anslutning till Stenhammarskolan. Den bedrivs i samarbete mellan Flens kommun och Region Sörmland och vänder sig till familjer som väntar barn och vårdnadshavare med barn som inte börjat i förskoleklass. Verksamheten ska bidra till en positiv hälsoutveckling genom att yrkesgrupper vid familjecentralen samarbetar kring stödet för blivande vårdnadshavare, barn och deras vårdnadshavare.

 Familjecentralens mål 

– Stärka det sociala nätverket
– Erbjuda lättillgängligt stöd.
– Förebygga och tidigt upptäcka ohälsa genom insatta hälso- främjande insatser.
– Erbjuda ett mötesklimat som inbjuder till delaktighet.
– Vara ett kunskaps- och informationscentrum i Flens kommun.
– Vara en naturlig mötesplats och utveckla en god service.
– Vidareutveckla kommunens och regionens insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Öppen förskola

Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt vårdnadshavare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn. Familjer med barn i ålder 0-6 år är välkomna. Ingen föranmälan behövs utan ni kommer och går som ni vill under öppettiderna.

Det finns möjlighet att köpa frukost till självkostnadspris men går också bra att ta med egen frukost/mellanmål. Vi erbjuder gratis frukt till alla barn.

Vi fortsätter att ta hand om varandra så kom endast om ni är friska och symtomfria.

Vid frågor ring gärna 0157-43 06 63.

Varmt välkomna!

Öppettider: 

Måndag
09.00-12.00 (0-6 år)
13.00-15.00 (0-6 år) Utomhus i Sveaparken

Tisdag
09.00-12.00 (0-18 mån) Babycafé 
13.00-15.00 (0-6 år)

Onsdag
09.00-12.00 (0-6 år)
13.30-15.30 (0-6 år) Utomhus i Hälleforsnäs

Torsdag

13.00-15.00 (0-6 år) Stängt

Fredag
09.00-12.00 (0-6 år)

ABC

I höst hälsar vi alla föräldrar varmt välkomna till ABC gruppträffar där vi pratar om föräldraskap för barn mellan 3-12 år. ABC står för Alla Barn i Centrum och syftar till att stärka relationen mellan barn och förälder. Nästa kurs startar torsdag 10/11 på familjecentralen (Storgatan 21). Vi träffas vid fyra tillfällen: 10/11, 17/11, 24/11, samt 1/12. Samtliga dagar kl.09.00-12.00.  För mer information och anmälan hör av er till er BVC sköterska eller familjestödjare Helena Park 0157-43 11 30

FÖS

FÖS – föräldraskap i Sverige är en samhällsorienterad kurs om föräldraskap och består av fem gruppträffar. Innehållet i kursen handlar om att vara familj i ett nytt land, pojkar och flickor, hälsa och sjukvård, föräldrars rättigheter och skyldigheter samt att vara förälder till en tonåring. Nästa kurs startar torsdag 22/9 på familjecentralen. Vi träffas vid fem tillfällen: 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10. Samtliga dagar kl. 09.00-12.00. För mer information och anmälan hör av er till er BVC sköterska eller familjestödjare Helena Park 0157-431130

Öppen förskola Hälleforsnäs

Öppna förskolan kommer att ha verksamhet utomhus i Hälleforsnäs i augusti. Vi kommer till lekparken vid Norra torggatan på onsdagar kl. 13.30-15.30 med start den 10/8. Övriga datum är 12/10 samt 26/10. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på.

Öppen förskola Sveaparken

Öppna förskolan kommer att ha verksamhet utomhus i Sveaparken i Flen på måndagar kl. 13.00-15.00 med start den 15/8. Övriga datum är 10/10, 17/10 samt 24/10. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på.

Likabehandlingsplan öppna förskolan

Mödrahälsovård

Här kan du träffa barnmorska under och efter graviditeten. Vi erbjuder hälsosamtal, föräldragrupp, amningsrådgivning och efterkontroller. Hit kommer du också för preventivmedelsrådgivning. Du kan även komma för provtagning av sexuellt överförbara infektioner och andra gynekologiska besvär.

Tel: 0157-18516

Barnavårdscentral

Vi erbjuder kostnadsfria hälsobesök och vi följer barnets hälsa och utveckling samt ger råd och stöd i föräldrarollen fram till barnets skolstart.

BVC Flens vårdcentral, Tel: 0157-18525
BVC Centrum, Tel: 0157-42608

 

Familjestöd

Väntar du barn eller är förälder och känner osäkerhet eller oro kring din familj? Föräldrar till barn 0-6 år, som känner osäkerhet eller oro över sin roll som förälder, kring sitt barn eller sin familjs situation kan boka tid för samtal med vår familjestödjare. Vi arbetar med förebyggande familjestöd på familjecentralen i form av tidiga hembesök och stödjande samtal.

Du kan träffa familjestödjaren ensam, som par eller ta med dig någon annan person du vill ha med. Familjestödjaren är lätt att nå och du behöver inte vänta länge på en samtalstid utan kan oftast tas emot snabbt.

Samtalen är gratis och vi arbetar under tystnadsplikt. Vi för heller inga journaler eller register över vem som kommer till oss. Har du behov av tolk bokar vi det.

Familjestödjare : 070-169 97 85

ABC

I höst hälsar vi alla föräldrar varmt välkomna till ABC gruppträffar där vi pratar om föräldraskap för barn mellan 3-12 år. ABC står för Alla Barn i Centrum och syftar till att stärka relationen mellan barn och förälder. Nästa kurs startar torsdag 10/11 på familjecentralen (Storgatan 21). Vi träffas vid fyra tillfällen: 10/11, 17/11, 24/11  samt 1/12. Samtliga dagar kl.09.00-12.00. För mer information och anmälan hör av er till er BVC sköterska eller familjestödjare Helena Park 0157-430663

FÖS

FÖS – föräldraskap i Sverige är en samhällsorienterad kurs om föräldraskap och består av fem gruppträffar. Innehållet i kursen handlar om att vara familj i ett nytt land, pojkar och flickor, hälsa och sjukvård, föräldrars rättigheter och skyldigheter samt att vara förälder till en tonåring. Nästa kurs startar torsdag 22/9 på familjecentralen. Vi träffas vid fem tillfällen: 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10. Samtliga dagar kl. 09.00-12.00. För mer information och anmälan hör av er till er BVC sköterska eller familjestödjare Helena Park 0157-431130

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-10-07 15:26:35