Hoppa till huvudinnehåll
Familjecentralen i Flen. En vit tvåvåningsbyggnad med svart tak. Vid entrén finns en liten lekplats för barn med en rutschkana. Vid sidan om lekplatsen finns en trappa med flera trappsteg. Bredvid trappan finns ett träd.

Familjecentralen samarbetar kring stödet för blivande vårdnadshavare, barn och deras föräldrar.

Familjecentralen

Familjecentralen rymmer en mängd verksamheter under samma tak: barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande insatser.

Vad är familjecentralen?

Familjecentralen ligger på Storgatan i anslutning till Stenhammarskolan. Den bedrivs i samarbete mellan Flens kommun och Region Sörmland och vänder sig till familjer som väntar barn och vårdnadshavare med barn som inte börjat i förskoleklass. Målet är att samarbeta för att få en god hälsa hos blivande vårdnadshavare, barn och deras vårdnadshavare.

 Familjecentralens mål 

– Stärka det sociala nätverket
– Erbjuda lättillgängligt stöd.
– Förebygga och tidigt upptäcka ohälsa genom insatta hälso- främjande insatser.
– Erbjuda ett mötesklimat som inbjuder till delaktighet.
– Vara ett kunskaps- och informationscentrum i Flens kommun.
– Vara en naturlig mötesplats och utveckla en god service.
– Vidareutveckla kommunens och regionens insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Öppen förskola

Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt vårdnadshavare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn. Familjer med barn i ålder 0-6 år är välkomna. Ingen föranmälan behövs utan ni kommer och går som ni vill under öppettiderna.

Det finns möjlighet att köpa frukost till självkostnadspris men går också bra att ta med egen frukost/mellanmål. Vi erbjuder gratis frukt till alla barn.

Vi fortsätter att ta hand om varandra så kom endast om ni är friska och symtomfria.

Varmt välkomna!

Kontakt: 

Öppen förskola: 0157-43 06 63

Rektor: Marie Magnusson, 0157-43 02 12

Öppettider: 

Måndag
09.00-12.00 (0-6 år)
13.00-15.00 (0-6 år)

Tisdag
09.00-12.00 (0-6 år)
13.00-15.00 Utomhus: Flen, Sveaparkens lekplats

Onsdag
09.00-12.00 (0-18 mån) Babycafè
13.00-15.00 (0-6 år)

Torsdag

13.00-15.00 (0-6 år)

Fredag
09.00-12.00 (0-6 år)

Likabehandlingsplan öppna förskolan

Barnmorskemottagning

Här kan du träffa barnmorska under och efter graviditeten. Vi erbjuder hälsosamtal, föräldragrupp, amningsrådgivning och efterkontroller. Hit kommer du också för preventivmedelsrådgivning. Du kan även komma för provtagning av sexuellt överförbara infektioner och gynekologisk cellprovskontroll.

Tel: 0157-185 16

Barnavårdscentral (BVC)

På BVC arbetar vi enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling samt förebygga ohälsa och vara ett stöd i föräldraskapet. Här ingår bland annat utvecklingsbedömningar, hälsosamtal, hembesök, vaccinationer och föräldragrupper.

BVC Flens vårdcentral, Tel: 0157-185 25

Familjestöd

Väntar du barn eller är förälder och känner osäkerhet eller oro kring din familj? Föräldrar till barn 0-6 år, som känner osäkerhet eller oro över sin roll som förälder, kring sitt barn eller sin familjs situation kan boka tid för samtal med vår familjestödjare. Vi arbetar med förebyggande familjestöd på familjecentralen i form av tidiga hembesök och stödjande samtal.

Du kan träffa familjestödjaren ensam, som par eller ta med dig någon annan person du vill ha med. Familjestödjaren är lätt att nå och du behöver inte vänta länge på en samtalstid utan kan oftast tas emot snabbt.

Samtalen är gratis och vi arbetar under tystnadsplikt. Vi för heller inga journaler eller register över vem som kommer till oss. Har du behov av tolk bokar vi det.

Familjestödjare : 070-169 97 85