Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna som ler mot ett barn som står mittemot och håller sina händer på kvinnans axlar

Familjerätt

För att få rådgivning i olika familjerättsfrågor kan du vända dig till familjerätten i Flen.

Familjerättens uppdrag

Den kommunala familjerätten hjälper till i frågor som rör exempelvis:

  • Adoption
  • Faderskap och föräldraskap
  • Vårdnadsärenden
  • Boende och umgänge
  • Konflikt & försoning
  • Samarbetssamtal
  • Pass- och namnärenden

Samarbetssamtal till separerade föräldrar eller vid skilsmässor

Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

När separerade föräldrar behöver hjälp med att hantera svårigheter, problem och konflikter i sitt föräldraskap är samarbetssamtalen en väg att gemensamt komma fram till vad som är barnets bästa. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol.

Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse, är kostnadsfria och registreras inte i socialregistret. Om föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan domstolen ge ett uppdrag åt familjerätt att genom samarbetssamtal försöka få föräldrarna att komma överens.

Adoption

Adoption innebär att den som blir adopterad får en rättslig ställning som barn till de som adopterar. Familjerätten i Flen utreder frågor om adoption på uppdrag av sökande. Utredningen ska visa om adoptionen är till barnets bästa. Adoptioner kan vara internationella eller inhemska. För att få ta emot ett utländskt barn krävs ett beslut om medgivande från socialnämnden i hemkommunen. Till grund för beslutet om medgivande gör man även en så kallad hemutredning, som också fungerar som en presentation av adoptivföräldrarna till barnets ursprungsland.

Adoption av närstående
Det händer ibland att en närstående vill adoptera sin make/makas/partners barn. Den närstående kan då ansöka hos Tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa och yttrar sig till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet.

Fastställande av föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar, därför är det är viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar även om barnets rätt till försörjning och arv.

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap/föräldraskap. Det gör ni på hos kommunens familjerätt. Först när ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Nya regler för fastställande av föräldraskap från och med januari 2022
Från 1 januari 2022 kommer föräldraskap att förutsättas (det vill säga automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. Mer information hittar du hos myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Fastställande av föräldrarskap vid sammanboende men ej vigda föräldrar

Om det inte finns några tveksamheter om vem som är pappa till barnet skrivs ett enkelt protokoll och faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under faderskapsbekräftelse. I samband med faderskapsbekräftelsen kan även en anmälan om gemensam vårdnad göras.

Behöver du kontakta familjerätten?

Familjerättssekreterare
0157-43 03 62
0157-43 03 69

Telefontider:
Måndag: 8.30 – 9.30
Tisdag: 13.30 – 14.30
Onsdag: 13.30 – 14.30
Torsdag: 8.30 – 9.30

Du kan även söka oss via Kontaktcenter
Telefon: 0157-43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se 

Observera att det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:21:09

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Linus Nyman

Familjerättssekreterare, enheten vuxna

0157-430369

Nina Fredriksson

Familjerättssekreterare

0157-430362

Jimi Caftemo

Enhetschef Enheten vuxna Avdelning Myndighet

0157-43 03 60