Hoppa till huvudinnehåll
Far och son, asiatisk härkomst

För att fastställa ett föräldraskap efter ett barns födelse kontaktar man kommunen

Fastställande av föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar och det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Här hittar du information om fastställande av föräldraskap

Enligt Föräldrabalk (1949:381) behöver ogifta mödrar och sammanboende föräldrar fastställa ett barns föräldraskap. Om det inte finns några tveksamheter om vem som är pappa till barnet skrivs ett enkelt protokoll och faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under en bekräftelse. I samband med denna kan även en anmälan om gemensam vårdnad göras.
För gifta, heterosexuella par sker detta automatiskt.

När en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om behandlingen utförts på svenskt sjukhus. Familjerättens uppgift blir då att fastställa föräldraskapet. Kommunen hjälper er att upprätta en bekräftelse före barnets födelse, efter det att du/ni som blivande föräldrar kontaktat oss, eller efter barnets födelse, då socialkontoret per brev uppmanat modern att kontakta kommunen för tidsbokning. Föräldrarna kan anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontakta familjerätten

Du hittar kontaktuppgifter till familjerättssekreterare längst ned på sidan.
Telefontider
Mån: 8.30 – 9.30
Tis: 13.30 – 14.30
Ons: 13.30 – 14.30
Tors: 8.30 – 9.30

Du kan även ringa via Kontaktcenter

Telefon: 0157-43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se 

 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:31:33

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jimi Caftemo

Enhetschef Enheten vuxna Avdelning Myndighet

0157-43 03 60

Nina Fredriksson

Familjerättssekreterare

0157-430362

Linus Nyman

Familjerättssekreterare, enheten vuxna

0157-430369