Hoppa till huvudinnehåll
Bekymrad, ledsen kvinna lutar huvudet i händerna

Du kan vända dig till socialtjänsten om du, eller någon du känner, har problem med alkohol, narkotika eller spel.

Stöd vid sjukdom och missbruk

Om du upplever att du har beroendeproblematik av något slag, kan vi hjälpa dig. Kontakta oss om du önskar göra en förändring.

Vi kan hjälpa dig med stöd och behandling 

Vi är till för dig som befinner dig i ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, spel, narkotika och/eller läkemedel. Våra medarbetare arbetar utifrån socialstyrelsens riktlinjer som är baserade på evidens och beprövad erfarenhet. Vårt mål är att hjälpa dig uppnå en önskad förändring. Du kan läsa mer här

Information om Nova behandling

Socialnämnden ansvarar för att arbeta förebyggande och för att den enskilde får stöd och vård för att komma ur missbruk. Behandlingsenheten kan erbjuda stöd och hjälp till dig som börjar få eller har problem med alkohol, droger eller spelmissbruk och omfattar områdena missbruk- och beroendeproblematik, medberoende, behov av anhörigstöd, krimprogrammet och ViNR (våld i nära relation). Även ungdomar med psykosocial problematik i enhetens stödboendet kan få hjälp här. Nova behandling är en biståndsbedömd insats, vilket betyder att du ansöker för att få hjälp. Insatserna bygger på hög grad av frivillighet och eget ansvar för det egna förändringsarbetet.

Här arbetar gruppledare, 12 stegs- inriktade alkohol & drogterapeuter, KBT-inriktade alkohol & drogterapeuter samt familjebehandlare med inriktning våld i nära relation.

All kontakt med Nova öppenvård är kostnadsfri.

Vill du själv kontakta ett behandlingshem?

Bor du i Flens kommun kan du själv ta kontakt med Vårnäs behandlingshem för att boka en tid för behandling. Du kan läsa mer på Vårnäs hemsida. 

Vi finns även till för dig som anhörig och annan närstående

Är du närstående till någon som har beroendeproblematik? Läs mer om kommunens anhörigstöd

 

 

Kontakta oss för rådgivning eller mer information

Ring via Kontaktcenter
Telefonnummer: 0157 – 43 00 00
Nova behandling besöksadress: Drottninggatan 6,Flen

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-01-03 17:10:50

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mia Gustafsson

Enhetschef Enhet stöd och behandling Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157 - 43 03 64

Linda Ytterdahl

0157-43 10 13

Sara Pontén

Tf Enhetschef Enhet stöd och behandling Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 03 28