Hoppa till huvudinnehåll
Orange bakgrund med text "Säg nej till våld i nära relationer" tillsammans med En vecka fri från vålds logotyp.

En vecka fri från våld

Mellan den 21-27 november 2022 pågår kampanjveckan ”En vecka fri från våld”, även kallad orange week. Veckan sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Färgen kommer träda fram på flera platser i Flen.

Utöver orangea flaggor i centrala Flen kommer Violentorgets trapp gästas av 19 par orangea skor. Dessa 19 skor representerar de 19 personer som föll offer för partnervåld under 2021 i Sverige. 19 skor som aldrig mer kommer fyllas.

Aktiviteter under veckan

Under veckan kommer socialtjänst tillsammans med kvinnojouren Malva sprida kunskap till elever på Stenhammarsskolan och Prins Wilhelmgymnasiet. På biblioteket i Flen, på informationsskärmar runt om i Flen och här på sociala medier kommer information spridas på temat.

Veckan avslutas den 25/11 med en gala till förmån för kvinnojouren Malvas verksamhet där Flens kommuns samverkansgrupp mot våld deltar för att besvara frågor och delge information. Cirka klockan 18.00, när dörrarna öppnas till galan släpper samverkansgruppen mot våld 19 rislyktor vid lokalen Amazons entré för att hedra de som föll offer för partnervåld 2021. Flens kommun är stolt sponsor till det viktiga eventet som arrangeras av och för kvinnojouren Malva.

Gala till förmån för Malvas verksamhet

Definition av våld och utsatthet i nära relationer

Våld är ett mångtydigt begrepp som i både forskning och praktik kan definieras på olika sätt. Det kan handla om brottsliga gärningar som fysiskt våld och sexuella övergrepp. Våld kan också vara handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som sammantaget kan skapa ett mönster av utsatthet. Exempel på det är nedsättande kommentarer, ekonomiskt utnyttjande, försummelse och isolering från vänner och familj.

Våldshandlingarna kan alltså ha olika karaktär och består ofta av en kombination av olika handlingar.

  • Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.
  • Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.
  • Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det kan till exempel vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande språk.

Utöver detta kan våldet även ta sig uttryck på andra sätt:

  • Försummelse, till exempel genom att den utsatta inte får den hjälp med mat, medicin eller hygien som hen behöver.
    Digitalt våld som till exempel kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.
  • Materiellt våld som kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera.
  • Ekonomiskt våld som kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.

Våga ta hjälp!

Om du själv är utsatt för våld eller känner någon som är utsatt, kan du ringa Flens kommuns mottagningstelefon för rådgivning 0157-43 00 00 (be att få bli kopplad till mottagningstelefonen). Du kan även ringa Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 både som utsatt och som orolig anhörig, vän eller kollega. Du som utsätter någon annan för psykisk eller fysisk misshandel – be om hjälp!

Fler kontaktvägar

Om en vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

En vecka fri från våld – Unizon