Hoppa till huvudinnehåll

Synpunkter

För oss i kommunen är det viktigt att få veta när vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt. Det är därför viktigt att du hör av dig till kommunen om du är missnöjd, vill göra en felanmälan på något som inte fungerar eller om du har något bra förslag du vill delge oss. Givetvis blir vi också glada om du är nöjd med vårt arbete.

I Flens kommuns visselblåsartjänst kan du konfidentiellt kommunicera misstankar om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter.

På sidan Kvalitetsmätningar hittar du en sammanställning av föregående års inkomna synpunkter.

Så lämnar du synpunkter

  • Fyll i formuläret här nedan.
  • Till någon anställd i kommunen via telefon, brev, e-post eller besök. På många platser finns ett särskilt vykort för inlämning av synpunkter som du kan fylla i och lämna till personalen eller skicka via vanlig post.

Så gör du felanmälan

  • För vägar, parker och belysning. Fyll i formuläret här på webbplatsen.
  • Ring Kontaktcenter 0157 – 43 00 00 dagtid.
  • Vatten, avlopp och renhållning, sormlandvatten.se
    Ring 0150-800 100 dagtid, jour utanför kontorstid 0150-800 150.

Vi återkommer med svar!

Lämna namn, e-post eller telefon så får du besked om vad som händer med ditt ärende inom 10 arbetsdagar. Du kan också vara anonym. Men då kan vi inte återkomma med svar.

Allmän handling

Tänk på att när din synpunkt kommer in till kommunen blir den allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.

Personuppgifter

Vi kommer att hantera dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). De uppgifter du lämnar i formuläret kommer att databehandlas. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras. Registreringen görs för att på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera dina ärenden.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Anonymitet

När du kontaktar Flens kommun har du alltid rätt att vara anonym. Du behöver inte uppge ditt namn, oavsett vad ditt ärende gäller eller hur du kontaktar oss. Tänk på att vi inte alltid har möjlighet att utreda vissa typer av frågor eller klagomål om vi inte vet vem du är eller vilken plats ärendet gäller. Dessutom kan vi inte göra några återkopplingar till dig om ditt ärende om du väljer att vara anonym.

Undvik att presentera dig med namn om du vill vara anonym. Vi noterar inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym. Så fort vi fått dina kontaktuppgifter blir de offentliga, vi kan inte välja att bortse från uppgifterna när vi väl fått dem. Om du trycker #31# innan du ringer oss syns inte det nummer du ringer ifrån.

Du kan även vara anonym när du kontaktar oss skriftligt men bara om ditt namn inte finns med i brevet. Alla handlingar som kommer till oss är offentliga och kan lämnas ut. Om du skickar skriftlig information till oss där ditt namn och dina kontaktuppgifter finns med är det alltså offentligt och då kan du inte begära att få vara anonym. När du skickar e-post är avsändaren också en offentlig uppgift även om du inte skriver under med namn.


Synpunktsformulär

Lämna synpunkter, förslag och felanmälan. Vill du ha återkoppling angående din synpunkt lämnar du dina kontaktuppgifter i formuläret.

Sidansvarig: Håkan Bergsten
Senast uppdaterad: 2023-04-24 12:35:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sara Högberg

Kommunsekreterare

0157 - 43 00 43