Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Landsvägsgatan Malmköping

Information om kommande gatu- och ledningsarbeten i Malmköping.

översiktsbild över landsvägsgatan malmköping

Flens kommun kommer i samarbete med Sörmland Vatten och Avfall AB återuppta arbetet med att bygga om gata, belysning samt VA-ledningar utmed Landsvägsgatan samt vissa angränsande gator. Arbetet planeras på sträckan mellan Garvargränd och Malmagatan, se översiktsbild. På aktuella gator kommer framkomlighet och parkeringsmöjligheter att påverkas under pågående byggnadsarbete.

När startar arbetet?

Just nu pågår projektering och utredning i projektet. Byggstart beräknas ske under våren 2024. Berörda fastighetsägare kommer under hösten att bli kontaktade för ytterligare information och dialog kring planering och lösningar.

Bakgrund

Hösten 2017 påbörjades arbetet med ledningsförnyelse samt ombyggnation av Landsvägsgatan i Malmköping. Entreprenaden genomfördes som ett samarbete mellan Flens kommun och Sörmland Vatten och Avfall AB. Projektet drabbades av problem och förseningar i form av exempelvis arkeologiska intressen, felaktiga ritningar och föroreningar såsom diesel och tjära. Arbetet avbröts därför temporärt.

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter, Flens kommun
Tel: 0157- 43 00 00
E-post: flenskommun@flen

Taggar:

landsvägsgatan
malmköping

Sidan uppdaterad: 2023-11-30

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll