Skyltar & vägmärken

Nästan överallt har man nytta av ett vägmärke eller en skylt för att informera, varna, vägleda och tydliggöra vilka regler som gäller just där.

Gatunamnsskyltar

Gatunamnsskyltar ska vara utförda i högreflekterande material, NR. Textstorleken ska vara 80/60 mm förutom i större korsningar och cirkulationsplatser där textstorleken ska vara 110/80 mm.

Skyltar ska vara dubbelsidiga förutom de som ska fästas på en husfasad eller om placering av dubbelsidig gatunamnsskylt inte är optimal utan kräver två enkelsidiga skyltar istället. Gatunamnsskyltar ska vara utförda i så kallad I-profil,  vilket innebär att de är förstärkta

Vägmärken

Vägmärkesmaterial ska vara av typ blinkfyrar eller likvärdigt. Vägmärken ska om möjligt placeras på befintlig stolpe eller på belysningsstolpe.

Vägvisning

Även när det gäller vägvisningsskyltar använder vi oss av det högreflekterande materialet NR. Textstorleken ska i normalfallet vara 150 mm. Teckensnittet som används för vägmärken heter Tratex. Vid vägvisning på cykelstråk kan teckenstorleken vara mindre.

24 februari 2024