Teknisk handbok

Välkommen att läsa kommunens tekniska handbok.

Trafik och gator

Flen växer och befinner sig i en expansiv period med ökat bostadsbyggande, satsningar på att utveckla stadskärnan och nya företagsetableringar. Parallellt sker ökade regionala satsningar på kollektivtrafik, bostadsbyggnation och infrastruktur. Det ställer höga krav på att samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun utnyttjar och samordnar resurserna och att samspelet med externa konsulter och entreprenörer sker på bästa tänkbara sätt.

Kontaktuppgifter

25 april 2024