Dokumentation

Arbetet med projektmodellen, det vill säga framtagandet av projekteringunderlaget, är arbetsmaterial. När en konsult har handlats upp, antingen för förprojektering eller projektering, ska följande registreras i det system som används av kommunen.

  • Uppdragsbeskrivning inkl bilagor
  • Det vinnande anbudet
  • Påskrivet avtal. Om mallar från ramavtalet används skrivs det vinnande anbudet på direkt

Registreringen ovan är för vår egen skull. Det är smidigt att ha aktuella dokument i ärendet. Handlingarna ska namnsättas enligt tabellen nedan.

Alla handlingar i den förnyade konkurrensutsättningen inkl alla anbud lämnas till kommunens upphandlingscontroller tillsammans med eventuella frågor i samband med konkurrensutsättningen. Dessa registreras i upphandlingsdiariet.

Enhetlig rubriksättning för projekt

De flesta handlingar behöver märkas med ett prefix för att lätt kunna hittas. Namnet handlingen registreras med ska vara prefix+fullständigt handlingsnamn.

24 februari 2024