Föreningsliv

Flens kommun har ett rikt föreningsliv med verksamheter inom många områden. Chansen är därför stor att du hittar något att fylla din fria tid med.

fyra ungdommar dansar

Föreningar

I Flens kommuns föreningsregister hittar du kontaktuppgifter till föreningar och organisationer. Kommunen erbjuder en stor bredd av verksamheter och föreningar. Idrotts-, kultur-, musik-, pensionärs-, natur- och friluftslivsföreningar m.m. Något för alla! I föreningsregistret kan du även läsa om vilket föreningsstöd kommunen har, om lotterier och hur ni bildar en ny förening.

För att bilda en förening behöver det finnas ett antal personer med ett gemensamt intresse som tillsammans bildar en förening.

En ideell förening är bildad när den har styrelse och skrivna stadgar. Till de första uppgifterna hör att utse en tillfällig styrelse (interimstyrelse) och revisor som fungerar fram till det första årsmötet då styrelsen konstituerar sig (organiserar sig genom val). Föreningen måste också kallas för något. Anta ett namn som den kan kännas igen igenom.

Styrelsen bör minst bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör. Förutom dessa funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter efter behov. Har föreningen olika verksamheter bör de bli representerade i styrelsen.

För att registrera en ny förening i Flens kommun och att synas i föreningsregistret på hemsidan behövs en föreningsregistrering.

Här publiceras aktuella utbildningar som vänder sig till kommunens föreningsliv men också till dig som privatperson.

RF SISU Sörmland bjuder in till intressanta föreläsningar och temakvällar. Samtliga inbjudningar till RF SISU Sörmlands utbildningar och träffar hittar du där.

24 februari 2024