Musik & Teater

Musik och teater förenar och berör. I Flens mångkulturella miljö utgör engagemanget i musik- och teaterverksamheter en positiv kraft som i hög grad bidrar till att skapa både delaktighet och samhörighet.

Kolhusteatern Hälleforsnäs

Barn & Unga

Kulturenheten, kulturskolan, biblioteken och fritidsgårdarna samarbetar kontinuerligt för att skapa meningsfulla aktiviteter på loven och för att öka delaktigheten, bredda och tillgängliggöra utbudet generellt.

Den 1 januari 2020 blev barnrättskonventionen lag. Barnkonventionen syftar till att synliggöra att varje barn, oavsett bakgrund, har egna rättigheter. Barn har bland annat rätt att behandlas med respekt, att få komma till tals och att skyddas mot våld och övergrepp.

För barn och unga finns många möjligheter att utöva musik, teater eller andra fritidsintressen. Kulturskolan erbjuder exempelvis ett brett utbud av både musik- och dramakurser. Flens Unga Världsorkester är ett annat exempel, därutöver erbjuder flera föreningar aktiviteter för barn inom teaterområdet, till exempel Kolhusteatern, Fridals kulturförening och Kung Blackes Gycklare. Det finns även många andra föreningar som erbjuder aktiviteter riktade till barn och unga inom många områden.

Samverkan ger mer

Våra kommunala verksamheter samarbetar ofta med föreningar eller andra aktörer i syfte att öka utbudet av konserter, turnéer och kulturupplevelser. Samverkan sker bland annat med Scenkonst Sörmland, Folkets hus och parker, studieförbund och föreningar.

Kommunens föreningar och studieförbund är ovärderliga aktörer som erbjuder en mängd möjligheter och ett värdefullt utbud av aktiviteter och kulturupplevelser.

24 februari 2024