Hoppa till huvudinnehåll
Trädtoppar och blå himmel

Stipendier

För att uppmuntra insatser inom kultur, idrott och ledarskap finns olika stipendier att söka.

Kulturstipendierna uppmärksammar förtjänstfulla kulturella insatser och en yngre talangfull studerande.

Idrottsstipendiet delas ut till idrottsutövare som gjort en idrottsprestation något utöver det vanliga.
Flens kommuns ledarstipendium är avsett för utbildning eller vidareutveckling till gagn för föreningsverksamheten i kommunen.
Stipendium till Ung ledare tilldelas enskild person som uppträtt med vett och etikett och som är en god förebild för barn och ungdomar genom ledarinsatser inom Flens kommun.

Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat ska vara kommunen tillhanda senast 1 november.

Idrottsstipendium

Hur mycket pengar delas ut?
Idrottsstipendiet är på 7.000 kronor.

Vem beslutar om utdelning?
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar om utdelning.

Vem kan söka?
Idrottsstipendiet är avsett att utdelas till idrottsutövare som gjort en idrottsprestation något utöver det vanliga. Idrottsstipendiet utdelas till person som är bosatt och verksam i förening i Flens kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen eller till lag som är verksamt i kommunen. Stipendiet kan även utdelas efter förslag från Barn-, utbildnings- och kulturnämnden.

Hur gör du för att söka?
Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat ska vara Barn-, utbildnings- och kulturnämnden tillhanda senast den 1 november. Skicka ansökan till:

Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Kulturstipendium

Hur mycket pengar delas ut?
Kulturstipendiet är på 7.000 kronor.
Barn-,utbildning- och kulturnämnden äger rätt att uppdela totala stipendiesumman att fördelas på en eller flera mottagare. Samma person kan tilldelas stipendium vid flera tillfällen, dock inte två år i följd.

Vem beslutar om utdelning?
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar om utdelning.

Vem kan söka?
Kulturstipendiet kan utdelas till person som är bosatt och verksam i Flens kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Vid utdelning av stipendier kan personer som verkar för det mångkulturella samhället och som redan gjort uppmärksammade insatser komma ifråga. Stipendium kan även utdelas efter förslag från Barn-, utbildning- och kulturnämnden.

Hur gör du för att söka?
Det finns ingen särskild blankett för ansökan eller nominering till kulturstipendium. Vill du ansöka om, eller nominera någon till kulturstipendium skickar du ett mail eller ett brev till Flens kommun, barn-, utbildnings- och kulturnämnden senast den 1 november. Förklara varför du anser att just du, eller den du nominerat, bör få kulturstipendiet.

Adress:

Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

eller

buk@edu.flen.se

Ledarskapstipendium

Hur mycket pengar delas ut?
Ledarskapstipendiet är på 7.000 kronor.

Vem beslutar om utdelning?
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar om utdelning.

Vem kan söka?
Stipendiet delas ut till person som är verksam i förening i Flens kommun. Särskilt beaktas insatsernas varaktighet, omfattning och ideella natur. Stipendiet kan även utdelas efter förslag från Barn-, utbildnings- och kulturnämnden.

Hur gör du för att söka?
Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat ska vara Barn-, utbildnings- och kulturnämnden tillhanda senast den 1 november. Skicka ansökan till:

Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Ung ledare

Hur mycket pengar delas ut?
Ung ledare stipendiet är på 7.000 kronor.

Vem beslutar om utdelning?
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar om utdelning.

Vem kan söka?
Ung ledare stipendiet tilldelas enskild person som uppträtt med vett och etikett och som är en god förebild för barn och ungdomar genom ledarinsatser inom Flens kommun.

Stipendium kan tilldelas till person som är verksam i bidragsberättigad förening i Flens kommun och som inte uppnått högre ålder än 25 år under det år stipendiet utdelas.

Hur gör du för att söka?
Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat ska vara Barn-, utbildnings- och kulturnämnden tillhanda senast den 1 november. Skicka ansökan till:

Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Sidansvarig: Åsa Andersson
Senast uppdaterad: 2022-08-30 12:11:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Inger Zetterström Karlsson

Enhetschef kultur

0157 – 43 02 21

Tomas Larsson

Förenings- och ungdomskonsulent

0157 - 43 02 27