Hoppa till huvudinnehåll
Genomskinliga bollar med människor i

Fotograf: Nina Wande

Open Call – intresseanmälan

Vi hoppas på ett brett urval av musiker, scenkonstnärer och föreningar som vill visa sin verksamhet, evenemang i evenemanget, matförsäljare, ungdomsaktivitetsförslag, workshops eller konstutställningar.

Open Call är stängd. Det går inte att lämna några nya intresseanmälningar.

Nytt decennium betyder nya tillvägagångssätt. För att kunna delta på kommunfestivalen Fest i Flen 2020, 15 – 16 maj, behöver du som aktör anmäla ditt intresse senast 28 februari.

Anmälningsformulär

STÄNGD

Svar från projektgruppen ges senast den 30 mars och de kriterier som bedöms är genomförbarhet, lokal anknytning, hur passande ert förslag är i förhållande till annat som kommer att ske, budget och inte minst att de stämmer överens med festivalens vision och syfte.

Fest i Flens vision

– Bygga stolthet med glädje och engagemang
Syftet med festivalen är att vara en inkluderande, mötesskapande tillställning för alla kommuninvånare och tillresta gäster.

Försäkran – Aktör

Fest i Flens vision– Bygga stolthet med glädje och engagemang.
Syftet med festivalen är att vara en inkluderande, mötesskapande tillställning för alla kommuninvånare och tillresta gäster.

Det här är mycket viktigt för oss och det betyder att de aktörer som anmält intresse och/eller har erbjudit sig att utföra uppdrag/tjänster inom Fest i Flen ska dela och utföra sitt arbete/uppdrag enligt kommunens värdegrund som visionen bygger på.

Flens kommuns värdegrund:

Värdegrunden är baserad på jämställdhet och ett antal centrala värdeord: stolthet, öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet, ansvar.
– Jag bemöter alla med respekt och omtanke utifrån alla människors lika värde.
– Mitt arbete ska kännetecknas av öppenhet, ansvar och kvalitet.

Vi ber alla aktörer att fylla i försäkran om förbindelse att följa Flens kommun värdegrund.

Fyll i formulär

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jocke Andersson

J.A Management Event Consulting AB, praktisk samordnare

070-441 04 95