Hoppa till huvudinnehåll
En grupp människor

Bilda & registrera förening

För att bilda en förening behöver det finnas ett antal personer med ett gemensamt intresse som tillsammans bildar en förening.

En ideell förening är bildad när den har styrelse och skrivna stadgar. Till de första uppgifterna hör att bilda en tillfällig styrelse en så kallad interimsstyrelse som fungerar fram till det första årsmötet. Föreningen måste också kallas för något. Anta ett namn som den kan kännas igen igenom.

Till de första uppgifterna hör att utse en tillfällig styrelse (interimstyrelse) och revisor som fungerar fram till det första årsmötet då styrelsen konstituerar sig (organiserar sig genom val).

Styrelsen bör minst bestå av:

  • ordförande
  • sekreterare
  • kassör

Förutom dessa funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter efter behov. Har föreningen olika verksamheter bör de bli representerade i styrelsen.

För att registrera en ny förening i Flens kommun och att synas i föreningsregistret på hemsidan behövs en föreningsregistrering. Detta görs på blankett som finns här nedan.

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2017-07-17 10:32:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62