Hoppa till huvudinnehåll
Gymnastiksal med olika redskap

Boka lokal

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uthyrning av kommunens sporthallar och gymnastiksalar samt möteslokaler på Hammarvallen. Lokalerna i Skjortan samt stadshuset i Malmköping och Mellösagården ansvarar Kommunledningsförvaltningen för.

Bokningsalternativ

Fast bokning
Föreningar och privatpersoner som vill ha en fast bokning, säsongsbokning under perioden juli – juni, gör det senast 31 maj till  Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan görs på särskild blankett som finns här. 

Enstaka bokning
För förfrågan enstaka bokningar se kontakt här till höger på sidan eller klicka på bokningsförfrågan i informationsrutan.

Bokningsbara lokaler

Alla bokningsbara lokaler hittar du menyn till vänster under bokningsförfrågan.

Förhållningsregler lokaler

Hyresregler anges på bokningsbesked för respektive bokad lokal. Utöver det gäller nedanstående.

Bokad tid som ej använts och som ej avbokats senast 2 dagar innan debiteras med 75% av hyreskostnaden gällande både träning och match. För ej använd barn- och ungdomstid, nolltaxa, debiteras en avgift om 250:-.

Grovstädning av omklädningsrum och läktare (i förekommande fall) ska göras av respektive hyresgäst. Sker inte detta debiteras en avgift om 500:-.

Prioriteringsordning och uthyrningsprinciper

Prioriteringsordning inomhuslokaler

 • Idrottsföreningar – inomhusidrott – barn- och ungdomsverksamhet
 • Idrottsföreningar – inomhusidrott – vuxenverksamhet.
 • Idrottsföreningar – utomhusidrott – barn- och ungdomsverksamhet. – fotboll och friidrott räknas till denna kategori.
 • Idrottsföreningar – utomhusidrott – vuxenverksamhet.
 • Korpförbund.
 • Övriga ideella föreningar, privatpersoner, företag och intresseföreningar.
 • Utomkommunal verksamhet.

Uthyrningsprinciper

 • Idrottslokaler och övriga idrottsanläggningar hyrs i första hand ut till RF (Riksidrottsförbundet) anslutna idrottsföreningar som har en för aktuellt objekt naturlig verksamhet.
 • Flickor och pojkar har samma förutsättningar när det gäller tillgång av lokaler och anläggningar.
 • Verksamheter som har krav på fullstora idrottshallar har företräde före annan verksamhet.
 • Utrustning i gymnastiksalar och sporthallar styr verksamheternas lokalisering.
 • Företräde ska lämnas till aktiviteter som samlar många deltagare.
 • Fasta bokningar (säsongs-) går före kortare bokningar.
 • Större arrangemang, tävlingar, match och dylikt prioriteras före träningsverksamhet och bryter all träningstid.
 • Lokaler får inte hyras ut till personer under 18 år.

Prioritetsordning övriga
Hit räknas främst fotbollsplaner och ishallen, GB-Hallen.

Hyrs i första hand ut till RF (Riksidrottsförbundet) anslutna idrottsföreningar. Därefter gäller följande ordning – övriga ideella föreningar, privatpersoner, företag och intresseföreningar, utomkommunal verksamhet.

Klicka här för reglemente för uthyrning kommunala lokaler.

Bokningsförfrågan

På vår bokningssida finner du information om fotbollsplaner, gymnastiksalar, ishallen, möteslokaler och sporthallar som kan bokas i Flens kommun.
Här kan du även skicka en s.k. bokningsförfrågan för lediga tider. Detta gäller endast enstaka bokningar för ett tillfälle om max två timmar!BokningsförfråganBokningsförfrågan görs minst 48 timmar innan aktuell tid som frågan gäller.
För att sända bokningsförfrågningar krävs inte inloggning.

Avgifter och lokalhyror

Kommunfullmäktige tog i mars 2022 beslut om nu gällande avgifter och lokalhyror i Flens kommun.
Dessa hittar du här.

Information

Bokning av lokaler
Mejla: bokning@flen.se

Externa länkar
Bokningsförfrågan

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2022-08-22 10:17:49

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62