Fotbollsplaner

Kommunens gräsplaner

De kommunala fotbollsplanerna finns på Hammarvallen i Flen. A-plan med läktare där även kommunens friidrottsarena finns.
B- och C-plan samt D-planen. Den sistnämnda ligger bakom simhallen.

Övriga fotbollsplaner i kommunen drivs av de lokala föreningarna som erhåller driftstöd av kommunen.

Näridrottsplatsen för spontanidrott i Sparreholm som syns på bilden behöver inte bokas utan är en allmän plats.

Information

Hammarvallens IP
Hammarvallen 1-9
642 81 Flen
Telefon 0157-43 02 88
hammarvallensip@flen.se

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2018-09-05 14:59:23

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson Avdelningschef Fritid 0157 - 43 09 62