Småbåtshamnar

I Flen finns det två kommunala småbåtshamnar. En i Kvarnsjön i Skebokvarn med 25 båtplatser och en i Gårdsjön i Flen med plats för 52 båtar.
Från Kvarnsjön finns det förbindelse till Båven. Mindre båtar kan från Gårdsjön ta sig till Valdemaren.

Båtplats för perioden 1 maj till 31 oktober kostar 800 kr i Skebokvarn och 800 kr i Flen. Fritidsenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter småbåtshamnarna.

Länkar:
Sparreholms Båtklubb
Skebokvarns Motorbåtklubb

 

Information

Förfrågan om båtplats görs på e-post sevinc.kaya@flen.se
Andra frågor rörande småbåtshamnarna görs på e-post hammarvallensip@flen.se I brådskande fall ringer du 0157-43 02 88.

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson Avdelningschef Fritid 0157 - 43 09 62