Hoppa till huvudinnehåll
Personer på en scen som gör en föreställning

Kreativa Flen

Under 2018 genomfördes projektet “Kreativa Flen” som drevs av kulturen och näringslivet i Flens kommun. Syftet med projektet var att undersöka och förbättra möjligheter och förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Flens kommun.

Projektet har övergått till ett samarbete mellan Näringslivs- och Kulturenheten som fortsatt ska lyfta KKN-områdets betydelse och särskilda villkor samt erbjuda utvecklingsmöjligheter. Under hösten 2020 genomfördes en uppskattad utbildning för aktörer. Linda Nordfors Kovalski var kursledare och ämnet var Affärsutveckling för passionsdrivna företag. En uppföljning under maj 2021 kunde trots pandemirestriktioner erbjudas.

Genom att knyta samman kulturskapare, kreatörer, beställare, och arrangörer kan kulturen i kommunen synliggöras och främjas. Nya möten, samarbeten och kulturella upplevelser kan förverkligas, om vi känner till varandra och samverkar på nya sätt.

Vill du veta ner – kontakta oss gärna.
kultur@edu.flen.se

Rapport KKN

Bakgrund och omvärld

Det finns både forskning och ett stort antal goda exempel som visar på betydelsen av ett gott klimat för kulturen och de kreativa näringarna. Här kan du läsa mer om KKN:

Kulturrådet om KKN
Tillväxtverket om KKN

Några inspirerande exempel från olika delar av landet:
ADA, Västra Götaland
Gummifabriken, Värnamo
Bryggeriet, Nyköping
Drömfabriken Stallarholmen
Transit, Stockholm
Trosabygdens kulturråd
Subtopia, Botkyrka

Dokumentation