Hoppa till huvudinnehåll
Personer på en scen som gör en föreställning

Kreativa Flen

Kreativa Flen bedrevs under 2018 i syfte att undersöka och förbättra möjligheter och förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Flens kommun.

Projektet “Kreativa Flen” drevs av kulturen och näringslivet i Flens kommun. Avsikten var att analysera och förbättra förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) Flen. Genom att knyta samman kulturskapare, kreatörer, beställare, och arrangörer kan kulturen i kommunen synliggöras och främjas. Nya möten, samarbeten och kulturella upplevelser kan förverkligas, om vi känner till varandra och samverkar på nya sätt.

Projektets mål var att:

  • Identifiera kulturbranschens förutsättningar utifrån projektets aktiviteter som bland annat omfattade kartläggning, enkät, intervjuer och en workshop.
  • Hitta metoder för branschens utveckling.
  • Tydliggöra kommunens roll för kommunens kulturaktörer, inom KKN.
  • Beskriva hur kommunens interna samverkan påverkar förutsättningarna för kommunens kulturaktörer.

Projektet pågick under 2018. Resultatet har sammanställts i en slutrapport som du kan läsa i kolumnen till höger.

Bakgrund och omvärld

Det finns både forskning och ett stort antal goda exempel som visar på betydelsen av ett gott klimat för kulturen och de kreativa näringarna. Här kan du läsa mer om KKN:

Kulturrådet om KKN
Tillväxtverket om KKN

Några inspirerande exempel från olika delar av landet:
ADA, Västra Götaland
Gummifabriken, Värnamo
Bryggeriet, Nyköping
Drömfabriken Stallarholmen
Transit, Stockholm
Trosabygdens kulturråd
Subtopia, Botkyrka

Dokumentation