Hoppa till huvudinnehåll
Personer på en scen som gör en föreställning

Kreativa Flen

Under 2018 genomfördes projektet “Kreativ Flen” som drevs av kulturen och näringslivet i Flens kommun. Syftet med projektet var att undersöka och förbättra möjligheter och förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Flens kommun.

“Kreativa Flen” ligger till grund för den fortsättning som genomförts 2019 och kommer att genomföras under 2020. Projektet har övergått till ett samarbete mellan Näringslivs- och Kulturenheten som fortsatt ska lyfta KKN-områdets betydelse och särskilda villkor samt erbjuda utvecklingsmöjligheter.

Genom att knyta samman kulturskapare, kreatörer, beställare, och arrangörer kan kulturen i kommunen synliggöras och främjas. Nya möten, samarbeten och kulturella upplevelser kan förverkligas, om vi känner till varandra och samverkar på nya sätt.

Rapport KKN

Bakgrund och omvärld

Det finns både forskning och ett stort antal goda exempel som visar på betydelsen av ett gott klimat för kulturen och de kreativa näringarna. Här kan du läsa mer om KKN:

Kulturrådet om KKN
Tillväxtverket om KKN

Några inspirerande exempel från olika delar av landet:
ADA, Västra Götaland
Gummifabriken, Värnamo
Bryggeriet, Nyköping
Drömfabriken Stallarholmen
Transit, Stockholm
Trosabygdens kulturråd
Subtopia, Botkyrka

Dokumentation