Hoppa till huvudinnehåll

Tack för en fin sommar på torget!

Under sommarveckorna 15 juni - 14 augusti har Flens kommun i samverkan med lokala aktörer hållit ett Sommartorg på Violentorget i centrala Flen.

Syftet med Sommartorget var att öka tryggheten och trivseln i den här lite bortglömda delen av centrum.

Skötsel, dekoration och aktiviteter
Torget har varit bemannat med tre handledare som varsin period har handlett tre feriearbetande ungdomar. Tillsammans har de ansvarat för skötsel, trivsel och aktiviteter på torget mån-fred mellan kl 11 och 16.30.
Torget har dekorerats med färgglada vimplar, blomsterplanteringar, konstgräs, solstolar, parasoll och färgglada stolar och bord. Besökare har t.ex. kunnat spela schack i storformat, kubb, streetbasket eller innebandy. Det har funnits en hinderbana och käpphästar, samt mängder av spel och andra lekredskap till utlåning. Besökare har även kunnat pyssla och t.ex. bygga sin egen vindsnurra eller drake.
Vissa tider och dagar har externa aktörer hållit i aktiviteter såsom stråkkvartett med kulturskolan, magisk trollerishow med Ph Magic, kreativa workshops med kulturföreningen Flens Världsorkester, streetbasket med Flens IF, musikunderhållning med olika trubadurer, varieté med teater Skatan mm.

Vi är otroligt tacksamma för alla aktörer som har hjälpt oss att fylla torget med liv, aktiviteter och innehåll. Och vi har fått ett väldigt fint gensvar från våra invånare och omgivningen.

Omfördelning av besökare – Ökad trygghet
Under hela sommaren så har antalet personer som uppehåller sig på övre och nedre torget räknats vid två givna tidpunkter per dag. Här ser vi en fördubbling av antalet besökare och en omfördelning av ålder och kön. Innan Sommartorget var det främst vuxna män som uppehöll sig på torget och knappt några barn eller ungdomar. Under sommartorget har många fler barn och ungdomar hittat till Violentorget, vilket gör mycket för hur en plats uppfattas ur ett trygghetsperspektiv. Från den synvinkeln är projektet mycket lyckat.

Platssamverkan
Nu återstår att dra lärdomar av de goda resultaten från Sommartorget och hitta ett sätt att genom små fysiska förändringar kunna bibehålla ett ökat flöde av människor och en bra mix av besökare på torget under hela året. Detta kommer kommunen, tillsammans med fastighetsförvaltare och lokala företag, försöka åstadkomma genom en platssamverkan.
Flens kommun har genom medel från Leader Södermanland anlitat stiftelsen Tryggare Sverige som lotsar oss genom de steg vi behöver ta för att få fram en bra platssamverkansmodell för Flens centrum. Läs mer om platssamverkan här.

Vi hoppas verkligen på att det nästa sommar finns rätt förutsättningar för att göra om Sommartorget!

Kommunen riktar ett stort tack till våra sponsorer och samverkanspartners som bidrog till att Sommartorget blev så bra!

Sponsorer:

                               

Samverkanspartners och sponsorer

Sommartorget genomfördes i samverkan med flertalet föreningar och företagare i Flen.

Våra sponsorer var: REAL Value management, FKAB, ICA Kvantum Flen, GB Unilever, Sörmlands Sparbank, Handelsbanken, FBAB.

Har du åsikter eller förbättringsförslag rörande Sommartorget?

Vill din förening eller ditt företag vara med och bidra till att skapa ett nytt Sommartorg nästa år? Kontakta då jessica.ekermann@flen.se

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2020-09-15 14:01:15