Tillgänglighetsredogörelse för Flens kommuns webbplats

Tillgänglig och lättanvänd för alla — så ska kommunens webbplats vara. Här kan du läsa om Flens kommuns åtagande för tillgänglighet och hur du som användare kan hjälpa oss att förbättra den.

Tillgänglighet för flen.se

Flens kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen flen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen flen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss Länk till annan webbplats..

Svarstiden är normalt inom 24 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

Sidstruktur och relationer mellan innehåll som hör ihop

 • Det finns texter som ser ut och fungerar som rubriker men som inte är uppmärkta med rubrikelement.
 • Tomma element för att skapa visuellt utrymme förekommer och kan skapa en rörig uppläsning av text med skärmläsare.
 • Innehållssidor innehåller flera navigationsområden men de skiljs inte åt med en unik beskrivning av de olika områdena. På innehållssidor används både en toppmeny och en högermeny.
 • Sökknappen i webbplatsens sökformulär beskrivs på olika sätt för skärmläsare. I sökformuläret i webbplatsens sidhuvud beskrivs knappen med ”Hej! Vad letar du efter?” men i sökformuläret på startsidan beskrivs samma knapp med ”Sök”.

Video

 • Innehåll som presenteras med video saknar i flera fall en textförklaring som associeras till innehållet.
 • Förinspelad video syntolkas inte.

Problem vid användning med nedsatt syn

Visuellt fokus

 • Den visuella fokusmarkören ser olika ut beroende på vilket objekt som har fokus. Vid fokus på vissa objekt styrs den visuella fokusmarkören av webbläsaren istället för att styras av webbplatsen.

Video

 • Förinspelad video syntolkas inte.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det finns länkar, exempelvis i information om kakor, som endast märks upp med en avvikande färg.

Problem vid användning utan eller med nedsatt hörsel

Undertexter och text som alternativ

 • Innehåll som presenteras med ljud saknar en likvärdig beskrivning i text.
 • Förinspelad och live-sänd video saknar i flera fall undertexter.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

Visuellt fokus

 • Visuellt fokus för att framhäva vilket objekt som har fokus vid tangentbordsnavigation är på vissa sidor helt dolt.
 • Den visuella fokusmarkören ser olika ut beroende på vilket objekt som har fokus. Vid fokus på vissa objekt styrs den visuella fokusmarkören av webbläsaren istället för att styras av webbplatsen.

Fokusordning

 • Vid navigation med skärmläsare på iPhone får användare inte fokus direkt i det modala fönstret för inställningar av kakor när den öppnas. Det är också möjligt att få fokus på objekt bakom modalen utan att först stänga den.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Sidstruktur och relationer mellan innehåll som hör ihop

 • Det finns texter som ser ut och fungerar som rubriker men som inte är uppmärkta med rubrikelement.
 • Tomma element för att skapa visuellt utrymme förekommer och kan skapa en rörig uppläsning av text med uppläsande hjälpmedel.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 mars 2024.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

Hur vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes den 19 oktober 2023.

Webbplatsen publicerades den 4 oktober 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 Januari 2024.

15 juni 2024