Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kontakt och öppettider

Har du frågor eller behov att komma i kontakt med någon inom kommunens verksamheter är det Kontaktcenter du ska vända dig till.

Text

Kontaktcenter

Hos kontaktcenter kan du få hjälp med generella frågor som rör kommunen och dess verksamheter. Behöver du information om aktiviteter i kommunen, hjälp med att söka förskoleplats eller ett utdrag för ett bygglov så kan vi vara behjälpliga. Dela gärna era frågor med oss så gör vi vårt bästa för att ni ska få svaret ni behöver eller kontakt med personerna ni söker.

Ring eller besök oss

Du är välkommen att besöka oss i stadshuset, entré vid Sveavägen 1 i Flen.

Flens kommun
Sveavägen 1
642 81 Flen
Tel: 0157 – 43 00 00
E-post: kontaktcenter@flen.se


Telefontider och öppettider för besök

Vi har telefontid måndag-fredag klockan 08.00-16.00

Vi har öppet för besök:

  • måndag-torsdag klockan 07.45–16.30
  • fredagar klockan 07.45–16.00

Dagen före julafton, nyårsafton och midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.

Detaljerad information om knappval på 0157 – 43 00 00

Telefontider
Måndag-fredag kl. 08.00 – 16.00.

Dagen före julafton, nyårsafton och midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.

Knappval på 0157 – 43 00 00

  1. Kontaktcenter
  2. Ekonomiskt bistånd
  3. Flens bostad
  4. Vuxenutbildningen
  5. Simhallen

Om inget val knappas in kommer ni till Kontaktcenter.

Knappval 1Kontaktcenter
Här kan du ställa generella frågor till Kontaktcenters samhällsvägledare och/eller få hjälp att komma i kontakt med den person/enhet/funktion/verksamhet du söker.
Knappval 2 – Ekonomiskt bistånd
Här kan du välja att komma i kontakt med din handläggare genom att en samhällsvägledare i Kontaktcenter kopplar dig eller ställa övriga frågor till receptionen på ekonomiskt bistånd.
Knappval 3 – Flens bostad
Här kan du komma direkt till hyresavdelningen eller få hjälp att bli kopplad till hyresvärd av en samhällsvägledare i Kontaktcenter.
Knappval 4 – Vuxenutbildningen
Här kan du komma direkt till elevservice på vuxenutbildningen.
Knappval 5 – Simhallen
Här kan du komma direkt till simhallen.

E-post-standard

Vi använder standard för e-postadresser enligt följande:
Personal inom skola och utbildning: förnamn.efternamn@edu.flen.se
Personal inom vuxenutbildningen: förnamn.efternamn@vux.flen.se
Övrig personal och förtroendevalda: förnamn.efternamn@flen.se

Press & media

Under sidan Kommunikation & press finns kontaktuppgifter till politiker, kommunchef, förvaltningschefer och kommunikationsavdelningen

Texttelefoni, teletal eller bildtelefoni

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net.

Kontakta oss via Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Analog texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.
Mer information om Texttelefoni.se hittas på www.texttelefoni.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss via Teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 020-22 11 44
Mer information om Teletal hittas på www.teletal.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss via Bildtelefoni.net

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt – året runt!

SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Mer information om Bildtelefoni.net hittas på www.bildtelefoni.net Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-07-19