Flen frisurf

Vi kommer att förändra anslutningssättet till vårt fria WiFi-nät flen-frisurf på ett liknande sätt som andra organisationer, planen är att införa det 2023-10-16.

datakablar

Det här gäller datorer, surfplattor, telefoner och liknande utrustning som använder flen-frisurf. Det kommer att vara samma täckning av det fria nätet som tidigare i och i närheten av kommunala lokaler och att vara ansluten till flen-frisurf kommer fortfarande att vara gratis.

Innan man får ansluta till flen-frisurf så måste man godkänna Användarvillkoren och man måste bekräfta detta cirka var 4:e timme, se bild nedan:

bilden visar ett datameddelande
datakablar

Bredband och fiber

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

24 februari 2024