Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Bredband och fiber

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

flera datakablar

Ny fibersträckning mellan Hälleforsnäs och Malmköping

För att förstärka robustheten i Flens kommunnät och öka anslutningsmöjligheten för villor och fritidsfastigheter, har ny fibersträcka anlagts mellan Hälleforsnäs och Malmköping.
I och med detta har mer än 96,5% av invånarna i Flens kommun tillgång till fiberanslutning 2022.

Flens Stadsnät byter namn till Flens Kommunnät. Då Flens stadsnät inte har några tjänster i sitt nät, byter vi nu namn till Flens Kommunnät. Flens Kommunnät är endast en bärare av tjänster från GlobalConnects öppna nät (tidigare IP-Only). Det innebär att boende i Flen beställer sina tjänster från denna öppna portal med en mängd olika leverantörer och tjänster. All kommunikation ska därför ske med GlobalConnect, då det är de som levererat fiber och ändutrustning till din fastighet.

Ledningsrätt eller markupplåtelseavtal, vad är skillnaden för dig som markägare?

Senaste tiden har kommunen fått många frågor om markavtal, så här kommer lite förklaringar.

Markupplåtelseavtal är ett avtal mellan två parter med villkor där oftast ett högre pris per meter ges till markägaren, samt att det finns reglerade villkor som är en bra säkerhet för markägaren för framtida underhåll och vad som sker med fibern.

Ledningsrätt är ett sämre alternativ för markägaren där priset sätts av lantmäteriet samt att alla villkorade punkter inte längre gäller. Detta alternativ tar lång tid att genomföra samt att kostnaderna är höga för den som söker en ledningsrätt. Vissa fördelar för den som vill gräva eftersom ledningen skrivs in i lagfarten och gäller då för all framtid. Det betyder att ersättning för intrånget ges endast vid ett tillfälle.

Tänk på att fiber är en samhällskritisk infrastruktur och man får alltid rätt att förlägga fibern. Vilket avtal man väljer som markägare bör man tänka igenom. Men som regler är att ett markupplåtelseavtal alltid är att föredra för markägaren och för den som ska gräva eftersom det är mycket bättre säkerhet för markägaren. Samt att utbyggnaden av den efterlängtade fiberkabeln sker snabbare till de som beställt en anslutning.

Risker med ledningsrätt är att de som ska bygga fiberkabeln väljer att inte bygga, det beror på att kostnaderna med ledningsrätten kan bli så höga att inte inte blir lönsamt att få fram fibern till de som beställt. Det kan innebära att utbyggnaden inte blir av i vissa områden. Fördelar att ha fiber på sin mark är att man har möjlighet att sälja mark mycket lättare eftersom företagsetableringar möjliggörs samt att med fiber så blir det en växande landsbygd, där folk kan leva och bo och har samma digitala tjänster som i staden.

Teknikskifte

Sverige står inför ett teknikskifte där det pratas om trådlöst och fiber. Flen är en kommun med stor andel landsbygd med flera mindre orter. Då är det extra viktigt att man satsar på en teknik som är hållbar och robust.

En teknik som inte är beroende av avstånd eller antalet personer som bor i ett område, därför har Flens kommun ett samarbete med IP-Only för att fibrera hela kommunen.

Varför fiber?

Fiber är den enda teknik som är klassad som framtidssäker. Fiberteknik bygger på ljusets hastighet. Fibern är inte känslig för väder och vind eller avstånd. Man blir garanterad en snabb och säker anslutning och behöver inte längre fundera på antenner, paraboler och trådlösa begränsningar.

En fiberkabel skapar inga elektromagnetiska fält eller kan störa annan utrustning. När din bostad är fiberansluten är den en attraktiv bostad, husspekulanter som idag letar efter en bostad vill ha nyckelfärdiga bostäder där el, vatten, avlopp och fiber är självklarheter.

Staliga bredbandsmålet 2025

År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten.
Absolut närhet till fiber avser i princip en byggnad som ligger på samma gata som en redan fiberansluten byggnad med hushåll eller arbetsställen, vars gatunummer faller inom samma tiotal som den icke-anslutna byggnaden och finns på samma sida av gatan som denna (dvs. byggnaderna har båda antingen ett jämnt eller ojämnt nummer). Den icke-anslutna byggnaden får dock inte ligga mer än 1 000 meter från den fiberanslutna byggnaden.

99,9 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s.

100 procent ska ha tillgång till 30Mbit/s.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Bredband
Fiber

Sidan uppdaterad: 2023-11-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll