Arbetsmarknad

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

En kvinna och en man står håller i en bok och i några papper. 

Kommunen kan hjälpa dig framåt

I Flens kommun vill vi hjälpa dig till eget arbete. Det kan bland annat ske genom vägledning, praktik eller arbetsmarknadsanställning. Vi är främst till för dig som har försörjningsstöd och behöver hjälp för att hitta en sysselsättning. Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det gäller arbetsmarknadsinsatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att alla ska få förutsättningar att kunna försörja sig själva.

En arbetsmarknadscoach kan hjälpa dig

Du som har ekonomiskt bistånd från kommunen och som känner att du behöver extra stöd för att bli självförsörjande, kan ha möjlighet att få stöd från en arbetsmarknadscoach. På så sätt kan du få hjälp att hitta rätt utifrån dina behov, möjligheter och önskemål.

Praktik på en arbetsplats

Om du känner att du vill prova dina förmågor, testa ett yrke eller av andra anledningar göra praktik på en arbetsplats, så kan en arbetsmarknadscoach hjälpa dig vidare. Under praktiken har du alltid stöd av en handledare. Olika praktikplatser erbjuder olika mycket stöd.

Ta kontakt med en arbetsmarknadscoach för mer information!

KAA- För dig under 20 år som inte har gymnasieexamen

Är du 15- 20 år gammal och inte inskriven på någon skola eller saknar examensbevis från gymnasieskolan, kan du bli kontaktad av en coach arbetsmarknadsenheten. Enligt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunen skyldig att erbjuda dig individuella åtgärder som hjälper dig på vägen till egen försörjning. Det kan handla om stöd att påbörja en utbildning, söka praktik eller ett arbete. Tillsammans försöker vi hitta den bästa individuella lösningen för dig!

Vad menas med subventionerad anställning?

En subventionerad anställning är en anställningsform där någon annan än arbetsgivaren betalar hela lönen eller delar av lönen. Ibland kallas det även för bidragsanställning. På kommunen arbetar en samordnare som har till uppgift att matcha rätt person med efterfrågan. Samordnaren ska även säkerställa att hela processen kring anställningarna blir rätt och riktig.

Som arbetslös, eller om du har särskilda behov, kan du från Arbetsförmedlingen få extra hjälp och stöd. Du som privatperson kontaktar arbetsförmedlingen om du är intresserad av en subventionerad anställning.

Det är lättare att få jobb med en utbildning

Visste du att det är lättare att få ett jobb om du har en yrkesutbildning eller någon annan avslutad utbildning?

En yrkesutbildning på Komvux pågår vanligtvis 1-3 år och kan ske via datorn på distans, i klassrum på skolan och/eller på en riktig arbetsplats. Utbildningarna ges inom områden där det finns ett stort behov av utbildad arbetskraft i Sörmland. Du kan få studiemedel från CSN (bidrag och/eller lån) under tiden du studerar.

Vad vill du jobba med?

Du vet att du vill ha ett jobb, men vad vill du egentligen jobba med? Det är inte alltid lika lätt att veta. Om du vill ta reda på vad som passar dig så finns det olika test och guider som du kan ha nytta av.

Behöver du stöd och vägledning i valet av utbildning?

Då kan du kontakta kommunens studievägledare som hjälper dig att reda ut dina frågetecken.

Kontaktuppgifter

15 juni 2024