Stöd vid riskbruk och missbruk

Om du upplever att du har beroendeproblematik av något slag, eller är på väg att hamna där, kan kommunen hjälpa dig att göra en förändring.

en suddig människa som sitter på en parkbänk

Vi kan hjälpa dig med stöd & behandling

Vi finns till för dig som befinner dig i ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, spel, narkotika och/eller läkemedel. Våra medarbetare arbetar utifrån socialstyrelsens riktlinjer som är baserade på evidens och beprövad erfarenhet. Vårt mål är att hjälpa dig uppnå en önskad förändring.

Socialnämnden ansvarar för att arbeta förebyggande och för att den enskilde får stöd och vård för att komma ur missbruk. Behandlingsenheten kan erbjuda stöd och hjälp till dig som börjar få eller har problem med alkohol, droger eller spelmissbruk och omfattar områdena missbruk- och beroendeproblematik, medberoende, behov av anhörigstöd, krimprogrammet och ViNR (våld i nära relation). Även ungdomar med psykosocial problematik kan få hjälp här. Nova behandling är en biståndsbedömd insats, vilket betyder att du ansöker för att få hjälp. Insatserna bygger på hög grad av frivillighet och eget ansvar för det egna förändringsarbetet.

Här arbetar gruppledare, 12 stegs- inriktade alkohol & drogterapeuter, KBT-inriktade alkohol & drogterapeuter samt familjebehandlare med inriktning våld i nära relation.

All kontakt med Nova öppenvård är kostnadsfri.

Vill du själv kontakta ett behandlingshem?

Bor du i Flens kommun kan du själv ta kontakt med Vårnäs behandlingshem för att boka en tid för behandling.

Vi finns även till för dig som anhörig och annan närstående

Är du närstående till någon som har beroendeproblematik?

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen Länk till annan webbplats. erbjuder stöd via telefon och nätet till personer som funderar över sina egna eller någon annans alkoholvanor. Här erbjuds rådgivande samtal, rådgivning via meddelande, tillgång till självhjälpsmaterial och ett digitalt forum med andra användare. Stödet är kostnadsfritt, anonymt och tillgängligt i hela landet.

Kontaktuppgifter

  • Nova behandling
    Södra Järnvägsgatan 3, Flen
    Telefon: 0157-43 04 03
    Telefontid: Vardagar 8-16.

25 april 2024