Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Kommunen erbjuder dig som vårdar eller stödjer en närstående med långvarig sjukdom, missbruk och/eller beroende stöd för att orka med situationen.

Vem kan få stöd?

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till stöd. Din närstående kan till exempel vara sjuk eller funktionsnedsatt under en längre tid, vara äldre, ha en missbruksproblematik och/eller vara i behov av omsorg.

Med närstående menas en person i familjen, som till exempel en partner, ett barn eller en nära släkting. Det kan också vara en nära vän eller en granne. Du kan få stöd även om den som du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig.

Barn och unga kan behöva särskilt stöd

Barn och unga som lever i en familj där en vuxen eller ett syskon är i stort behov av vård eller omsorg, kan behöva eget stöd. De ska inte behöva vårda sina närstående. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att barn får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen ansvarar bland annat för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Det kommunala anhörigstödet kan ibland ge stöd till barn och unga. Stödet kan också komma från andra delar av kommunen.Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Kontaktuppgifter

  • Anhörigkonsulent för äldre- och funktionsnedsättning

    Telefonnummer: 0157-43 08 02

    Anhörigstöd vid beroendeproblematik

    Telefonnummer: 0157-43 04 03

Taggar:

Anhörigstöd
Anhörig vid sjukdom
Anhörig vid missbruk

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på människa som håller i en mobiltelefon

Orosanmälan

Här hittar du information om orosanmälan och råd som kan hjälpa om du tror att ett barn, ung eller vuxen riskerar att fara illa.

Orosanmälan

Oro för barn, ung eller vuxen

Demens

Här hittar du information om demenssjukdom och vilket stöd som du eller anhörig kan få av kommunen.

Demens

aktiviteter för dementa

demenscafé

Suddig siluett av en människa som sitter på en parkbänk 

Stöd vid riskbruk och missbruk

Om du upplever att du har beroendeproblematik av något slag, eller är på väg att hamna där, kan kommunen hjälpa dig att göra en förändring.

Stöd vid riskbruk

Stöd vid missbruk

Droger, alkohol och spel

nova anhörigprogram