Busshållplatser

Busshållplatser bör placeras optimalt i förhållande till sitt upptagningsområde med särskilt beaktande för resenärens säkerhet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

  • Busshållplatser ska utformas i enlighet med typritning Tillgänglighetsanpassad hållplats.
  • Överbyggnaden ska dimensioneras i enlighet med Dimensionering, gatuöverbyggnad.
  • Om det finns en cykelbana som passerar busshållplatsen ska den i möjligaste mån dras bakom hållplatsläget. Det är lämpligt att anslutningen till hållplatsen utformas så att man som cyklist inte väljer att cykla över hållplatsen.
15 juni 2024