Kultur

Flens kommun har ett aktivt och rikt kultur- och föreningsliv.

Kvinna som sjunger

Konst och kulturområdet skapar mening, bidrar till sammanhållning, bildning och till meningsfull fritid. Arbetstillfällen skapas och besöksnäringen gynnas. Förmågan och möjligheten att uttrycka sig på olika sätt är en viktig beståndsdel av demokratin.

Flens kommun stödjer och bidrar till utvecklingen på olika sätt. Inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen bidrar verksamheter som Kulturenheten, Kulturskolan, biblioteken och fritidsgårdarna till att kulturhändelser för- och tillsammans med barn, unga och vuxna skapas.

Kulturnytt

Här kan du läsa Kulturnytt – ett nyhetsbrev om kulturaktiviteter som bedrivs av och i samverkan med Flens kommun.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kulturnytt-4-2022.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2023-06-28 15.25
Kulturnytt-3_2022.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2023-06-28 15.24
Kulturnytt-2-2022.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2023-06-28 15.23
Kulturnytt-1 2022.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-06-28 15.21

Kulturplan & verksamhetsplan

I slutet av mars 2022 antogs den reviderade upplagan av Flens kulturplan, av kommunfullmäktige. Kulturplanen berör alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag vilka även ska rapportera effekter av genomförda aktiviteter och samarbeten.

Ansvarig nämnd är Barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Huvuduppdraget att samordna arbetet och verkställa planen har Kulturenheten. Kulturplanen kompletteras med årliga verksamhetsplaner. Ansvaret för planens uppföljning ligger hos Kommunstyrelsen.

Den nya planen utgår från tidigare plan men med några ändringar och tillägg. Konstuppdraget har lagts till som ett eget inriktningsområde. Dialog och samverkan har ändrats från en inriktning till att genomsyra hela planen som metod.

Barn och ungas möjligheter att vara delaktiga i- och påverka kulturen inriktning är fortsatt ett prioriterat område. Hållbarhetsfaktorer har lagts till och de nationella minoriteternas rättigheter har stärkts.

24 februari 2024