Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality
Åtgärdat

Vattenläcka i Malmköping

23-12-25 klockan 15.40: Vattenläckan på Ringvägen i Malmköping är nu åtgärdad. För mer information hänvisas till Sörmland vattens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-12-24 kl. 10.40

Ett vattenläcka har uppstått vid ett flerfamiljshus på Ringvägen i Malmköping. Vattnet och gatan är tillfälligt avstängt. Vattenkärror finns utplacerade vid fastigheten.

Väder och kyla försvårar arbetet med att laga läckan idag. Detta gör att Ringvägen 3 blir fortsatt utan vatten under julafton.

3 vattenkärror kommer under dagen att placeras vid Ringvägen 3.

2023-12-24 kl. 09.45

  • Sörmland vatten har stängt av vattnet för en fastighet på Ringvägen 3.
  • De som har bilar parkerade på Ringvägen behöver flyttas så snart som möjligt.

 

2023-12-24 klockan 07.55

Sörmland vatten har hittat en trolig vattenläcka på Skolgatan i Malmköping.
Vattenkärror kommer att placeras ut i samhället. Följ utvecklingen på sormland vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Sidan uppdaterad: 2023-12-25