Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommun & politik

Mitt i Sörmlands hjärta ligger Flens kommun — kommunen med det lilla formatet som rymmer engagerade människor, aktiva orter och omväxlande vackert naturlandskap.

 • Flens kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. På så vis kan du som medborgare påverka och ha insyn i hur kommunen utför sina uppdrag via sina förvaltningar.

 • Samhällsinformation, inspirerande porträtt av lokala hjältar och spännande kulturhändelser - allt detta och mer kan du läsa om i kommuntidningen Glimten.

 • Måltidsservice arbetar varje dag med måltidsglädje för kommunens matgäster i förskolor, skolor och särskilda boenden.

 • En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Flens kommun är organiserad.

 • Här kan du hitta information om kommunens mål, budget och ekonomisk styrning. 

 • Här finns kontaktuppgifter till kommunalråd, oppositionsråd, kommunchef, förvaltningschefer och kommunikationsenheten. Här hittar du hittar även Flens kommuns grafiska profil.

 • Här hittar du information om kommunens arbete för en trygg och säker kommun, samt hur du själv kan förbereda och förhålla dig till kriser och samhällsstörningar.

 • Kommunen följer noggrant händelseutvecklingen i Västmanlands län med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som bor Sörmland, och hur du kan hjälpa till att förhindra smittan.

 • I författningssamlingen finns de mål- och styrdokument som Flens kommunfullmäktige och nämnder har beslutat ska gälla i kommunen.

 • Flens kommun följer utvecklingen med hänvisning till det pågående kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget.

 • Här hittar du fakta och statistik om Flens kommun.

 • Här hittar du information om Flens kommunarkiv, bygdens historia och nutid.

 • Här hittar du kartor över Flens kommun.

 • Här hittar du mer information om hur arbetet med ortsutveckling bedrivs och hur du som medborgare kan engagera dig.

 • Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med hänsyn till nationella minoriteter och minoritetsspråk.

 • Här kan du läsa mer om hur Flens kommun behandlar dina personuppgifter, varför och hur länge vi sparar uppgifter om dig samt vad du har för rättigheter.

 • Här kan du läsa mer om Flens kommuns vision och värdegrund.

 • Här kan du läsa mer om hur Flens kommun och dess orter utvecklats genom tiderna.

 • Här hittar du information om webbplatsen flen.se och hur du kommer i kontakt med oss om du upplever att något inte fungerar.

Vad händer inom kommunen?

 • Två kvinnor sitter i gräset med två små barn. Det ena barnet formar sina händer till ett hjärta medan det andra barnet har på sig VR-glasögon.

  Klargörande kring rykten gällande skolnedläggningar i kommunen

  Flens kommun dementerar rykten om beslut att stänga Mellösa skola och Brogetorp förskola. Inga sådana förslag finns för närvarande inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. Missförståndet beror på en sammanblandning av olika ärenden.
  Kommun & politik