Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality
En flicka som gör ett handhjärta

Barn & utbildning

Här hittar du information om kommunala och fristående verksamheter för barn och ungdomar — exempelvis skola, gymnasieantagning, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 • Här hittar du alla förskolor i Flens kommun, både kommunala och fristående. Förskolan är en skolform med en egen läroplan, där barn kan börja från och med att de fyllt 1 år.

 • Här hittar du information om kommunens skolor, läsårstider, timplan och skolval för de barn som går i förskoleklass till och med årskurs 9.

 • På Prins Wilhelmgymnasiet i Flen erbjuder vi samhällsprogrammet, naturprogrammet och olika lärlingsprogram.

 • Ny student? Här har vi samlat det du behöver göra för att få en bra start på studierna.

 • Här hittar du information om Flens kulturskola och den verksamhet som de bedriver.

 • Här hittar du information om Familjecentralen, en verksamhet som inrymmer barn- och mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande insatser för familj och föräldrar.

 • Här hittar du information om kommunens olika fritidsgårdar, där alla ungdomar från årskurs 6 till och med tjugo år välkomna.

 • Här hittar du information om kommunens barn- och elevhälsa, en övergripande verksamhet som stöttar och utvecklar förskolors och skolors barn- och elevhälsoarbete.

 • Här kan du läsa mer om budgetbesparande förändringar samt om Kyrkskolans framtid.

 • Här hittar du information om den anpassade kommunala grundskolan, för barn med en intellektuell funktionsnedsättning.

 • Här kan du läsa mer om skolans lärplattform Unikum, Skola 24 och hur kommunen ser digitala verktyg som ett stöd för dig som elev och vårdnadshavare.

 • Edtech Flen är ett digitalt lärcenter som syftar till att öka det upplevelsebaserade lärandet. 

 • Här hittar du information om hur och varför barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens alla verksamheter behandlar dina personuppgifter.

 • KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som vill öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och unga. 

 • Här hittar du information om hur du går tillväga om du vill starta en fristående förskola eller skola i Flens kommun.

 • Här kan du läsa mer om hur du som nyligen kommit till Sverige kan få utbildning och stöd om hur det svenska samhället fungerar.

 • Här hittar du information om vilka valmöjligheter som finns om du vill söka till en anpassad gymnasieskola.

 • Enligt skollagen (4 kap. 8 § och 25 kap. 8 §) har du rätt att framföra synpunkter och klagomål på din förskola, pedagogiska omsorg eller skola.

Vad händer inom barn & utbildning?