Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Lättläst

Här finns information på lättläst svenska om Flens kommun.

Vad är lättläst?

Om du vill läsa lättläst
ska du titta efter symbolen
och texten för lättläst.

Du hittar symbolen längst upp
på vår webbplats.
Om du klickar på den
hittar du den information
som är skriven på lättläst.

Vem behöver lättläst?

Vi vet att många människor
har svårt att läsa.

25 procent av alla vuxna
människor i Sverige
har svårt att läsa.

Några exempel på de
som kan ha svårt
att läsa är:

Personer som har
svårt att läsa och skriva
som till exempel
dyslexi.
Nysvenskar.
Personer som har svårt att
förstå eller tar längre
tid på sig att förstå.
Personer med
funktionsnedsättningen afasi.
Äldre med
sjukdomen demens.
Ovana läsare.
De som varit eller är
döva sedan de var barn.
Andra grupper som har
svårt med läsningen av
andra anledningar.

Flens kommuns förvaltningar

Flens kommun har många verksamheter
de är fördelade på så kallade förvaltningar.
Här kan du läsa om det viktigaste
som varje förvaltning arbetar med.

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har hand om
barnomsorgsplaceringar,
val till grundskola och
gymnasiet.
De ansvarar för kommunens kulturutbud
och bibliotek.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ger service
till kommunstyrelsen, som är kommunens
politiska ledning.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för
omsorg för äldre och funktionshindrade.
Stöd och rådgivning till barn,
ungdomar och vuxna. De ansvarar också för Vuxenutbildningen.

Vem bestämmer i kommunen?

Det är kommunfullmäktige som
bestämmer i kommunen.

I kommunfullmäktige bestämmer
politiker från de olika politiska
partierna.
Vid varje val röstar människorna i
Flens kommun på det parti de vill
ska bestämma.

I kommunfullmäktige finns det 39 platser.
De kallas för mandat.
Ett mandat är en plats och
en röst.
Hur många politiker från varje parti
som får vara med i kommunfullmäktige
beror på hur många röster varje
parti får i valet.

I Flens kommunfullmäktige har
Socialdemokraterna 12 mandat.
Sverigedemokraterna 8 mandat.
Moderaterna 7 mandat.
Centerpartiet 4 mandat.
Vänsterpartiet 4 mandat.
Liberalerna 1 mandat.
Kristdemokraterna 2 mandat.
Miljöpartiet 1 mandat.

I Flens kommun är det två partier som bestämmer tillsammans.
Det är Socialdemokraterna och Centerpartiet som styr tillsammans.

Men de kan också behöva prata
med de andra partierna om sina
beslut, eftersom
de andra är fler till antalet.
De andra partierna kallas oppositionen

Kommunfullmäktige träffas
en gång i månaden.
Förutom på sommaren.
Du är välkommen att komma
och lyssna när politikerna
pratar.
Det går också att se
sändningar direkt på internet.

Så arbetar kommunen

Kommunen är uppdelad i förvaltningar
där personal arbetar som kallas tjänstemän.
Till varje förvaltning finns också
en nämnd med politiker som fattar de
politiska besluten om verksamheten.

Barnomsorg, skola och äldreomsorg är
en del av verksamheterna i
Flens kommun kommun.

Det finns en förvaltning som hjälper
dem som har det svårt,
till exempel inte kan
betala hyra och mat.
Eller har problem med
alkohol eller narkotika
och personer med funktionshinder.

Det finns också olika förvaltningar
som ansvarar för till exempel
miljö, gator och parker,
kommunens lokaler, kultur,
fritid och gymnasieskolor.

Kommunen ska också ordna så
att det finns gator, avlopp,
vatten att dricka
och att soporna blir hämtade.

Kommunen bestämmer även hur
personer som bor i kommunen får bygga.

För att sköta allt i kommunen
behövs pengar.
Alla som bor och jobbar i kommunen
betalar pengar till kommunen.
Dessa pengar kallas skatt.

Vad är en kommun?

Kommunen är uppdelad i förvaltningar
där personal arbetar som kallas tjänstemän.
Tjänstemän är anställda av kommunen.
Till varje förvaltning finns också en nämnd med politiker
som fattar de politiska besluten om verksamheten.

Sverige är en demokrati.
Det innebär att folket bestämmer
vilka som ska styra Sverige.

Det finns olika politiska partier
att rösta på.
Partierna består av människor
som tycker samma sak
och som vill kämpa tillsammans
för att ändra på saker.

I kommunen är det kommunfullmäktige
som bestämmer.
I kommunfullmäktige bestämmer
politiker från de
olika politiska partierna.

Taggar:

lättläst
Lättläst
hur fungerar en kommun
flens kommun

Sidan uppdaterad: 2024-05-13

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll