Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality
ett gammalt trähjul och leksakståg på ett bord

Trafik & gator

Här hittar du mer information om trafik, infrastruktur och mark i Flens kommun.

 • På den här sidan kan ni följa de infrastrukturarbeten som är på gång i kommunen. Observera att det endast är arbeten som är på gång och Flens kommun är huvudman för.

 • Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel kan få resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst.

 • Flens kommun har ett centralt läge i Mälardalen med enbart 1 timmes färd till Stockholm och goda möjligheter till att ta sig fram inom kommunen.

 • Här hittar du information om vem som ansvarar för skötsel av allmän mark i Flens kommun.

 • I Sverige gäller trafiklagstiftning samt lokala bestämmelser och trafikföreskrifter. Dessa beskriver vilka trafikregler som gäller för gatu- och vägnätet inom kommunen.

 • Handboken används vid planering, projektering och byggnation på allmän platsmark. För konsulter, entreprenörer och till den egna kommunala verksamheten.

 • Flens kommun vill underlätta för medborgare att cykla och använda sig av kollektiva transportmedel. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Vad händer inom kommunen?

 • en samling bilar i en centralort

  Trafikföreskrifter - lite allmän information

  Trafikregler och föreskrifter är viktiga att följa när vi är ute i trafiken. Dessa regler bestäms av...
  Trafik & gator
 • datakablar

  Flen frisurf

  Vi kommer att förändra anslutningssättet till vårt fria WiFi-nät flen-frisurf på ett liknande sätt s...
  Trafik & gator
 • översiktbild malmköping

  Trafikregleringar under Malmamarken

  Under Malmamarken i Malmköping kommer det att finnas vissa trafikregleringar som du bör vara medvete...
  Trafik & gator