Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality
människor på picknick ute i naturen

Bygga, bo & miljö

Här hittar du information om sådant som rör ditt boende. Du kan bland annat läsa om samhällsplanering, bygglov, lediga tomter samt få information om energirådgivning.

 • På denna sida hittar du information om återvinning, sortering och avfallsregister.

 • På denna sida hittar du information om krav för bygglov, vad du behöver göra innan du startar och vad som gäller vid schakt och grävning.

 • Här hittar du en presentation riktad till dig som är nyinflyttad till Flens kommun. Tips som du kan bli hjälpt av och upplevelser som är redo att upptäckas!

 • Söker du bostad i Flens kommun? Här öppnar sig en mångfald av alternativ, vare sig du är intresserad av att hyra eller köpa. Upptäck de olika möjligheterna som kommunen har att erbjuda.

 • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

 • På denna sida hittar du information om vilka regler som gäller kring husdjur, tamboskap samt vilda djur. Du hittar även uppgifter om hur du ansöker om djurhållning och hur du kan skydda din tomt mot vilda djur som orsakar skador.

 • På denna sida hittar du mer information om hur Flens kommun arbetar för att minska påverkan på klimatet och ställa om till förnybar energi.

 • Här hittar du information om hälsoviktig information om miljön omkring dig samt hälsoskyddstillsyn av olika verksamheter, en tillsyn som syftar till att undvika skador på människors hälsa.

 • Flens kommun kan med sitt strategiska läge erbjuda en god miljö, utvecklad kommunal service, bra kommunikation och transport.

 • På denna sida finns information om anmälan och tillstånd för djurhållande gårdar, om tillsynsbesök från kommunen och hur du hanterar en avliden häst eller sällskapsdjur.

 • Här hittar du information om tillsynen för livsmedelsföretag i Flens kommun samt hur du bör agera om du misstänker att du blivit matförgiftad eller upptäcker felmärkta livsmedel.

 • I Flens kommun bedrivs tillsynskontroller över verksamheter som anses vara miljöfarliga. Här hittar du mer information om egenkontroll och anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter.

 • Här kan du ta del av Flens kommuns pågående projekt och hur samhällsplanering sker på både översiktlig- och detaljnivå med ett långsiktigt perspektiv.

 • Här hittar du information om hur Flens kommun hanterar frågor och försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter, alkohol, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel.

 • Här hittar du information om Flens kommuns vatten- och avloppsssystem, avgifter och PFAS-halter. Du hittar även genvägar till de e-tjänster som är kopplade till ämnet.

 • På denna sida kan du hitta mer information om borgerlig vigsel och hur du ansöker om så kallad hindersprövning, något som krävs för att giftermålet ska kunna genomföras.

Vad händer inom bygga, bo & miljö?

 • kvinna med mobil på gräsmatta

  Bredbandsmålet nästan nått för 2025

  "Ett helt uppkopplat Sverige" är ett mål som regeringen siktat mot sedan 2016, när man först formulerade sin bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband.
  Bygga, bo & miljö