Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality
människor på picknick ute i naturen

Stöd & omsorg

I Flens kommun vill vi att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv, oavsett förutsättningar eller ålder. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av omsorg, stöd och hjälp.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
 • Här hittar du information om vilket stöd och hjälp du har rätt till om du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

 • Här kan du som är i behov av god man eller förvaltare hitta information. På sidan finns även tips för dig som vill bli god man eller förvaltare och hur överförmyndarnämnden kan stötta dig i uppdraget.

 • Här hittar du information om orosanmälan och råd som kan hjälpa om du tror att ett barn, ung eller vuxen riskerar att fara illa.

 • Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till med råd, stöd och behandling för barn, unga och vuxna.

 • Här hittar du samlad information om hur du kan bidra till att förbättra en annan människas tillvaro på olika sätt.

 • Här hittar du information om hur äldre människor kan få stöd och hjälp för att leva ett värdigt och meningsfullt liv.

 • Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

 • Här hittar du information om vad en dödsboanmälan innebär och vilket stöd som finns när en avlidens tillgångar inte räcker till för en begravning.

 • Du som har behov av rådgivning eller ekonomiskt stöd kan här hitta information om hur kommunen och andra myndigheter kan erbjuda hjälp.

 • På denna sida hittar du information färdtjänst och riksfärdtjänst.

 • Här hittar du information om kommunens ansvar för sjukvård och rehabilitering i hemmet, anpassat för dig som på grund av sjukdom eller skada inte själv kan ta dig till vårdcentral.

 • Här hittar du mer information om hur kommunen arbetar för att förebygga brott och öka tryggheten för medborgarna.

 • Här hittar du information som kan vara till nytta för dig som nyligen anlänt till Sverige och Flens kommun.

 • Har du fått ett beslut av kommunen som du inte är nöjd med? Då kan du överklaga. Här hittar du information om hur processen går till.

Vad händer inom stöd & omsorg?