Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Ishalka försvårar tömning av kärl

Ishalkan har slagit till. Det innebär att sophämtningen försvåras.

Berörda kunder får ställa med säck till nästa ordinarie tömning.
Vi ber om överseende för problem detta eventuellt bidrar med.

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du rätt information?