Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality
Pågående

Ombyggnad väg 55 mellan Dunker och Björndammen

På väg 55 mellan Dunker och Björndammen finns idag dålig sikt och ett sidoområde med djupa diken, branta slänter och fasta hinder i säkerhetszonen. Trafikverket omvandlar nu sträckan mellan Dunker och Björndammen på väg 55 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Uppdatering 19/4-2024: Stopp för sprängningar

Stoppen varar som längst 10 minuter per tillfälle. Trafiken kan stoppas för sprängning från klockan 08.00 till klockan 15.00, och från klockan 18.00 till skymningen.

Vi planerar att vara klara med sprängningarna i sommar.

Trafikverket informerar:

Vi gör väg 55 till en mötesfri landsväg, sätter upp viltstängsel, bygger faunapassager och nya busshållplatser.

I slutet av februari börjar vi arbetet med den nya landsvägen mellan Dunker och Björndammen. Vi bygger en del av vägen i en ny sträckning. Vägen blir 4,5 km, vilket är 1,1 km kortare än idag. Den nya hastigheten längs vägen blir 100 km/h, förutom förbi Björndammen där hastigheten blir 80 km/h. Detta i jämförelse med idag där hastigheten är 70-80 km/h.

- Förutom att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten på sträckan kommer denna 2+1-väg att ge möjlighet att köra om på minst 30 procent av sträckan i vardera riktningen, säger Rabi Baravdish, projektledare på Trafikverket.

När vi bygger vägen i delvis ny sträckning kommer en del av den gamla vägsträckan att dras in från allmänt underhåll, se kartan. Det innebär att Trafikverket inte längre ska underhålla vägsträckan. Trafikverket kommer att ansöka om en lantmäteriförrättning för att klargöra hur denna vägsträcka ska förvaltas framöver.

 

kartvy över ombyggnaden

Nuvarande och framtida sträckning av vägen.

Text

Sidan uppdaterad: 2024-05-02